• Fattigdom

«Å bekjempe fattigdom og sosial ulikhet er Arbeiderpartiets viktigste oppgave. Det er derfor vi er til. Og derfor har vi også gjort mye for å utjevne forskjeller. Til tross for at vi gjennom tiår etter tiår intenst jobber for å sikre alle like muligheter, ser vi at de sosiale ulikhetene biter seg fast og at de dukker opp i nye sammenhenger.»

  • Arbeid

«Arbeid til alle er selve kjernen i vårt budskap om å skape og dele. Ingen annen enkeltfaktor er viktigere for å sikre rettferdig fordeling.»

  • Skolepolitikk

«Hvis foreldre opplever at barna deres ikke lærer det de skal i den kommunale skolen, vil fellesskapet svikte en av sine viktigste oppgaver. Privatisering av skolen vil presse seg fram.»

«Arbeiderpartiet vil ha kvalitet for alle, ikke bare for noen. Derfor sier vi et rungende nei til privatisering av skolen.»

  • Eldrepolitikk

«Vi trenger mer fellesskap for å sikre alle eldre en trygg alderdom. (...) Trygg alderdom krever gode kommunale helsetjenester, gode og sterke sykehus over hele landet.»

  • Kommuneøkonomi

«En flertallsregjering vil sikre kommunene mye, mye mer i økte inntekter. Dere får ikke konkrete tall, men det kommer til å dreie seg om mange milliarder.»

  • Skattepolitikk

«Det er uansvarlig å love nye milliarder i lavere skatt til dem som tjener mest, i en tid hvor vi trenger pengene i det spleiselaget som heter velferdssamfunnet.»

«Sannheten er at folk med vanlige eller lavere inntekter sitter igjen med lite eller ingenting av Høyres skattelettelser.»

  • EU

«Arbeiderpartiet har ved to korsveier ment at også vi skal delta i det fellesskapet som er bygget opp i Europa. Vi vet hva flertallet i Arbeiderpartiet mener også i dag: At Norge bør bli medlem av EU.»

«Når det eventuelt blir aktuelt med en ny EU-søknad, kan ingen si med sikkerhet i dag. (...) Om det blir aktuelt med en søknad, skal et eget landsmøte ta stilling til det. Det blir ikke dette landsmøtet.»

  • Om regjeringsmakt

«Arbeiderpartiet vil forandre samfunnet. Derfor har vi alltid søkt regjeringsansvar. Det gjør vi også ved årets valg. Det nye nå er at vi søker regjeringsansvar i samarbeid med andre partier.»

«Sakte, men sikkert har vi bygget opp den tillit og det samarbeidsklima som trengs når ulike partier skal forenes i et forpliktende samarbeid.»