— Vi driver catch and release, forklarer mannen bak de store, eksplosjonssikre panoramavinduene på Mongstad.

Frank Ellingsen er regjeringens viktigste fotsoldat i kampen for CO2-rensing. Han er fysiker, tidligere forsker og har lang ledererfaring fra prosess- og oljeindustrien. Nå er han administrerende direktør for Technology Center Mongstad AS (TCM).

Denne dagen har han samlet en delegasjon med britiske energi- og miljøjournalister for å fortelle om det vi i Norge kaller månelandingen. Ellingsens referanse til fluefiske ser imidlertid ut til å gå hus forbi gjengen rundt konferansebordet.

Vi synes at prosjektet i Norge har en svært høy kostnad. Det er ikke til veldig stor hjelp når verden skal overbevises om at CO-fangst kan være kostnadseffektivt

— Så langt har vi fanget 15.000 tonn her. Og hvert eneste gram har vi sluppet ut igjen, forklarer direktøren.

I tillegg til å utvikle teknologien til å fange klimagassen, skal Ellingsen og hans stab sørge for at fangst og lagring av CO2 ikke blir altfor dyrt for staten. Det siste har vist seg å være vanskeligere enn noen trodde.

En gjennomgang BT har gjort, viser at Norge kommer til å bruke 14 milliarder kroner på testing, utredning og planlegging før vi skal bestemme om det i det hele tatt skal bygges et fullskala CO2-renseanlegg.

— Ville fått sparken

Mannen BT treffer på Bellonas konferanse om CO2-fangst i Brussel, har ikke like god tid som sine norske kolleger. Michael J. Monea er direktør i det canadiske energiselskapet SaskPower Carbon Capture and Storage Initiatives. Han er øverste ansvarlige for SaskPower fullskala renseanlegg. Det er bygget på kullkraftverket Boundary Dam i Saskatchewan. Anlegget settes i drift i november. Da vil canadierne kunne fange én million tonn CO2 i året. Det er det samme som er under planlegging på Mongstad.

LITEN STATLIG STØTTE: Michael J. Monea, direktør i det canadiske energiselskapet SaskPower, kunne ikke stole på store bidrag fra canadiske myndigheter i jakten på CO<sub>2</sub>-rensing. -Det offentlige bidraget var ikke avgjørende for prosjektet, sier Monea.

— Vi synes at prosjektet i Norge har en svært høy kostnad. Det er ikke til veldig stor hjelp når verden skal overbevises om at CO2-fangst kan være kostnadseffektivt, sier Monea til Bergens Tidende.

Mens norske myndigheter bruker 14 milliarder kroner på planlegging og utredning av renseprosjektet, har Monea bygget et komplett renseanlegg for mindre enn fem milliarder kroner. Det er altså kun en tredel av det vi i Norge bruker på testing og planlegging.

Monea mener å vite hvorfor de lykkes:

— God prosjektstyring, gode kostnadsestimater fra begynnelsen av og solid juridisk rammeverk i forholdet mellom oss leverandørene. Og ikke minst klare konsekvenser hvis noe går galt, forklarer direktøren.

— Om budsjettet hadde sprukket, ville jeg – som leder av prosjektet – fått sparken, sier Monea.

- Til skrekk og advarsel

Men i Mongstad-prosjektet har ingen måttet gå. Statoils ansvarlige for CO2-prosjektet er direktør Kai Bjarne Lima. Han peker på at det er Statoils oppgave å gjennomføre prosjektet, mens det er statens oppgave å betale.

Og betalt har staten gjort, langt mer enn den burde, mener enkelte.

— Jeg er helt sikker på at det til nå er sløst bort fire-fem milliarder kroner på Mongstad. Det skyldes politisk handlingslammelse. Det er mye lettere for regjeringen å bestille nye runder med utredninger og rapporter, enn å ta en beslutning, sier Bellonas leder, Frederic Hauge. Han mener at pengebruken på Mongstad må granskes.

I det politiske miljøet er også skepsisen stor.

— Mongstad risikerer å bli et eksempel til skrekk og advarsel for andre land som vurderer å satse på karbonfangst og lagring, sier Høyres miljøpolitiske talsmann på Stortinget, Nikolai Astrup.

Prøving og feiling

En sentral del av regjeringens CO2-prosjekt er Teknologisenter Mongstad (TCM). Målet med testanlegget er å finne ut hvordan karbondioksid kan hentes ut fra eksosen på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Det er ikke beskjedenhet som preger omgivelsene på Mongstad. Her handler det ikke bare om å fange CO2. «Catching our future», står det med store, blå bokstaver på de grå betongveggene rundt anlegget. Gjennom prøving og feiling, og gjennom deling av kunnskap, er håpet at teknologien skal komme så langt at den kan tas i bruk i stor skala.

Målet er å utvikle en teknologi som kan brukes både på raffinerier, kullkraftverk, gasskraftverk og andre virksomheter som i dag pumper ut klimagasser i enorme mengder. For å få til dette blir det ikke spart på noe.

Nye år med planlegging

Satsingen på TCM er bare en del av bildet, og utgjør rundt halvparten av alle pengene som staten hittil har bevilget. Myndighetene har satset på alt fra forskning og utvikling, til testing og demonstrasjon, fangst, transport og lagring.

— Når hele kjeden prioriteres, ja, så koster det nødvendigvis mye penger, sier Gassnovas administrerende direktør, Tore Amundsen.

BLIR BILLIGERE: Gassnovasjef Tore Amundsen mener at erfaringen med testsenteret på Mongstad vil bidra til å redusere investeringskostnadene for et fullskala renseanlegg.

Så langt er det bevilget 10,5 milliarder kroner. Men det stopper ikke der.

Olje— og energidepartementet bekrefter at det gjenstår å bevilge 2,4 milliarder kroner til planlegging og utredning i 2014 og 2015.

Tore Amundsen mener at pengene trengs.

— Etter vårt beste skjønn er dette nødvendig, men tallene er usikre. Det betyr at den kan bli billigere, men også dyrere, sier Gassnova-toppen.

Statens andel av driftskostnader på TCM, finansiering av Gassnova og bevilgninger til forskning vil utgjøre minst en milliard kroner de neste to årene.

37 mill. til støytesting

— Det er vanskelig å peke på én grunn til at det er blitt så kostbart. Det er bredden, de mange enkeltsakene, som gjør at kostnadene er så høye, sier lederen av miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm.

Et eksempel er mulig støy fra en ventil i rørsystemet som skal frakte CO2 fra Mongstad og ut til deponiet i Nordsjøen. Om rørledningen stenges, må gassen slippes ut. Ifølge det ansvarlige selskapet for planlegging av rørledningen, Gassco, «vil en slik operasjon medføre betydelig støynivå for nærområdene». Gassco prøver å finne en løsning på problemet. Foreløpig pris for støytestingen er 36,7 millioner kroner, ifølge et budsjettinnspill fra Gassco til Olje- og energidepartementet.

Fortsatt finnes det ingen grundig kostnads- og investeringsanalyse for selve renseanlegget, transport- og lagringsløsningen på Mongstad. Det nærmeste en kommer et anslag på hva et slikt renseanlegg vil koste, er beregningene som er gjort på et annet gasskraftverk; Kårstø i Rogaland. Prisen ble i 2010 anslått til 10,5 milliarder kroner.

— Kårstø er det eneste stedet hvor det er laget et nesten ferdig underlag for investeringsbeslutning, men det er noe annet å bygge et fullskala anlegg på Mongstad enn på Kårstø, sier Tore Amundsen. Han vil ikke si om det betyr at Mongstad blir dyrere eller billigere enn anlegget en utredet i nabofylket.

— Det vet vi ikke sikkert ennå, men det er sannsynligvis dyrere. Først i 2014 det vil bli laget et investeringsanslag for Mongstad. Det er ennå ikke gjort, sier Amundsen.

4000 måleinstrumenter

Ved en hvit bilhenger, lirket på plass mellom rørgatene på teknologisenteret, står kjemiprofessor Claus Nielsen fra Universitetet i Oslo med hjelm og vernebriller. Inne i kapellet på hengeren står en anonym, grå boks. Den koster fem millioner kroner.

— Dette instrumentet er det mest følsomme som tenkes kan for måling av gasskonsentrasjoner. Her måler vi i milliarddeler, sier professoren. Formålet er å vite helt nøyaktig hva som kommer ut av pipen når CO2-fangsten er unnagjort.

VALFARTER: Testanlegget på Mongstad er det største og mest avanserte i verden, og har tiltrukket seg besøkende fra hele verden: Siden oppstarten har anlegget hatt mer enn 5000 besøkende.
TOR HØVIK

TMC-ledelsen mener det er dette som gjør testsenteret attraktivt for alle de som prøver å knekke CO2-fangstkoden rundt om i verden: Testanlegget er stappet fullt med måleinstrumenter, over 4000 i tallet. Og testene kan kjøres under en rekke forhold: De kan hente eksos både fra raffineriet på Mongstad, som inneholder 13 prosent CO2, og fra kraftvarmeverket på nabotomten, som har en langt lavere CO2-konsentrasjon – 3,5 prosent. CO2-innholdet i eksosen kan tilpasses behovet til teknikkene som skal prøves ut.

— Vi har bygget inn muligheter her som aldri ville vært aktuelle i et anlegg bygget for kommersiell drift. Poenget er å få prøvd ut ulike løsninger i stor skala, sier forretningsutviklingssjef Olav Falk-Pedersen.

30 milliarder kroner

Gassnovasjef Tore Amundsen har tro på at arbeidet med TCM vil bidra til å redusere investeringskostnadene for et fullskala anlegg.

— På grunn av erfaringene på teknologisenteret, blant annet med byggemetoder, materialvalg, tekniske standarder og miljøutfordringer, tror jeg et fullskala anlegg vil kunne bli 20 prosent – ja, kanskje 30 prosent – rimeligere enn om vi ikke hadde hatt denne erfaringen. Det skyldes særlig at den tekniske, finansielle og miljømessige risikoen reduseres, sier Tore Amundsen.

Ingen av aktørene vil offentlig spekulere i hva det vil koste å bygge renseanlegget på Mongstad. Et ferdig renseanlegg kan komme til å koste opp mot ti milliarder kroner, mens transport- og lagringsløsningen også vil koste flere. Totalkostnaden for regjeringens månelanding nærmer seg da 30 milliarder kroner. Og da har flere andre nasjoner trampet rundt på månen i årevis.

FANGER FREMTIDEN: Testsenteret på Mongstad ligger i Karbonveien og har et slagord som står til ambisjonene. Dessuten et skilt som tydelig viser hvor nødutgangen er.
TOR HØVIK

— Nok er nok

15 års kamp og strid om bruken av gasskraftverk er nå avklart, slo SV-leder Kristin Halvorsen stolt fast etter at Ap, SV og Sp hadde forhandlet seg frem til en regjeringsplattform etter valget i 2005. Ingen gasskraftverk skulle bygges uten rensing av klimagasser. Fem år etter at uttalelsen falt, sto Statoils gasskraftverk på Mongstad ferdig – uten rensing. Hvert år siden det, har kraftverket sluppet ut hundretusenvis av tonn CO2 urenset ut i atmosfæren.

Om gasskraftverket noen gang vil ta i bruk renseteknologien som det jobbes med på nabotomten, er usikkert.

Venstres leder, Trine Skei Grande, mer en antyder hvordan det vil gå med månelandingsprosjektet om de borgerlige partiene vinner valget.

— Nok er nok. Mongstad kommer vi ikke i land med.

Hva mener du om pengebruken på Mongstad?