Ap: Vil bare tillate private skoler som utgjør et pedagogisk eller religiøst alternativ til den offentlige skolen. Vil gjennomgå støtteformer og endre dagens privatskolelov.

SV: Vil ha færre private skoler, og vil gjennomgå lovverket og statsstøtten på nytt med sikte på å nå dette målet. Går imot at kommersielle aktører får drive private skoler. Skoler som ikke følger norsk lov skal ikke få godkjenning. Vil redusere statsstøtten til private skoler.

Sp: Vil ha tilbake den gamle privatskoleloven. Partiet ønsker bare å godkjenne private skoler som utgjør et pedagogisk eller religiøst alternativ til den offentlige skolen.

V: Vil ha en sterk offentlig skole. Ønsker ikke noe «frislipp» av private friskoler, men mener konkurranse fra alternative skoler kan bidra til å skjerpe de offentlige skolene. For å unngå et ukontrollert frislipp, mener Venstre det er viktig å dimensjonere godkjenningene hensiktsmessig og tillegge lokale folkevalgtes syn vekt.

Frp: Ønsker at myndighetene skal gi offentlige og private opplæringstilbud likeverdige forhold. Full offentlig finansiering fra staten skal følge eleven og utbetales direkte til skolen.

KrF: Foreldrene har hovedansvaret for barnas oppdragelse og har rett til å velge opplæring for barna sine. Den offentlige skole bør være det naturlige valg for de fleste foreldre. KrF ser frittstående skoler som et supplement og alternativ til den offentlige skole.

Høyre: Private friskoler er viktig for å gi den offentlige skolen nødvendig konkurranse. Vil gi generell adgang til å starte private skoler både i grunnskolen og i den videregående skolen for alle som tilfredsstiller generelle krav til pedagogisk innhold. Offentlige og private skoler skal likestilles økonomisk.

RV: Er motstander av friskoleloven, og mener loven er et problem for de offentlige skolene. Partiet tror at små skoler utenfor de store byene vil bli utkonkurrert og tappet for penger. RV er for en sterk enhetsskole.