• At han skal ha utviklet denne sykdommen i 20-årsalderen er meget uvanlig, sier svensk ekspert.

Jim Aage Nøttestad er seniorforsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets,— fengsels- og rettspsykiatri, St. Olavs Hospital.

- Hvor stor er muligheten for at Breivik kan bli friskmeldt om noen år?

— Den tror jeg er liten, men det er en gjetning. Det virker som en meget solid befestet paranoid schizofreni.

Som Bergen har sitt Sandviken, har Trondheim og St. Olavs Hospital sitt Brøset. Brøset er ett av de tre sykehusene med høyest sikkerhetsnivå ved siden av Dikemark og Sandviken.

Nøttestad sier han går ut fra at den psykiatrisk sakkyndige uttalelsen er et solid stykke arbeid.

— Dette er noen av de mest erfarne, om ikke de mest erfarne, rettspsykiaterne i Norge. Jeg regner med at dette er en faglig dyktig jobb, sier seniorforskeren.

Den svenske psykiateren Ulf Åsgård, som blant annet er kjent for å innføre gjerningsmannsprofilering i svensk politi, sier han ble veldig overrasket over konklusjonen til de to psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim.

— Jeg er veldig overrasket over at de diagnostiserte Anders Behring Breivik som paranoid schizofren, sier Åsgård til Aftenposten.no.

Uvanlig ung

De sakkyndige konkluderer med at Anders Behring Breivik ikke har hatt hallusinasjoner. Likevel mener de at han er paranoid schizofren. Det overrasker den svenske psykiateren Ulf Åsgård, som påpeker at hallusinasjoner er et kardinalsymptom ved denne lidelsen.Åsgård sier paranoid schizofreni er mest vanlig hos middelaldrende mennesker.

— Hva betyr det egentlig at Anders Behring Breivik regnes som utilregnelig?

— At han skal ha utviklet denne sykdommen i 20-årsalderen er meget uvanlig.

Den viktigste grunnen til at Åsgård er overrasket over diagnosen, er at han etter å ha lest gjennom store deler av Behring Breiviks såkalte manifest ikke har sett noen tegn til hallusinasjoner hos 32-åringen.

Når han får høre at Aftenposten har fått opplyst at de sakkyndige i sin rapport konkluderer med at Behring Breivik ikke har hatt noen hørsels- eller synshallusinasjoner, blir han enda mer overrasket.

— Det kan forekomme at paranoid schizofrene ikke har hallusinasjoner, men ifølge lærebøkene er dette det mest fremtredende symptomet, sier den svenske psykiateren.

Vrangforestillinger eller ekstreme meninger?

Han sier diagnosesystemet som brukes i både Norge og i Sverige slår fast at en paranoid schizofren kan ha enten hallusinasjoner eller vrangforestillinger eller begge deler.

— Men jeg oppfatter ikke det Behring Breivik sier som vrangforestillinger, men som tegn på personlighetsforstyrrelse, sier Åsgård.

Rettspsyikaterne tror Anders Behring Breivik har en livslang lidelse.Han merker seg at det under pressekonferansen ble vist til Behring Breiviks ekstreme oppfatninger om at han må beskytte Norge mot en trussel fra Islam.

— Å se islam som en trussel er en mening som deles av veldig mange mennesker. Det blir en psykiatrisering av hans meninger dersom man konkluderer av den grunn med at han er syk.

Ville åpnet for fengselsstraff

Åsgård sier de grandiose meningene den norske massemorderen har om seg selv i hans ører passer bedre med en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Dette er en diagnose som ikke inkluderer psykose. Behring Breivik ville dermed ha blitt å anse som strafferettslig tilregnelig. Han kunne i så fall ha blitt dømt til en fengselsstraff.

Åsgård tar høyde for at han ikke har sett hele rapporten til de to norske psykiaterne, og at han derfor vil stille seg til doms over deres konklusjon, ut over å si at han er overrasket. Han påpeker også at psykiatri ikke er noen eksakt vitenskap.

Han sier han meget gjerne skulle ha lest hele den 230 sider lange rapporten, slik at han hadde hatt et bedre grunnlag for å uttale seg om konklusjonene.

Norsk rettspsykolog: - Overraskende

Rettspsykolog og forsker ved Oslo universitetssykehus, Pål Grøndahl, mener også at konklusjonen er overraskende.— 75 til 80 prosent av de som går gjennom en slik undersøkelse blir vurdert som tilregnelige. Ut i fra det, så vil jeg si at det overraskende, sier Grøndahl.

Statsadvokat Svein Holden mener rapporten er grundig.

— Rapporten er grundig og omfattende, og gir fyldige premisser for konklusjonen. Den tar vi til etterretning, så få vi se hva den rettsmedisinske kommisjonen sier etter at de har gjennomgått den, sier Holden til Aftenposten.no.

breivik.jpg