Kommisjonen vurderte å la den andre sakkyndigrapporten slippe med en status som godkjent. I stedet mente de til slutt at merknadene deres var så store at de i stedet tok rapporten «til etterretning».

«Til etterretning» er kommisjonsspråk for ikke godkjent.

I Oslo tingrett har dommerne lurt på hva Den rettsmedisinske kommisjon egentlig har ment — til liks med mange andre.

— Der må vi ta selvkritikk. Det var ikke bare retten som ikke forsto oss, sier Karl Heinrik Melle, som vitner i retten i dag.

Krast brev

— I etterpåklokskapens skarpe lyd, burde vi skrevet at vi tok den andre rapporten til etterretning, men at vi fortsatt er uenige med dem, sier Melle.

I et uvanlig krast brev til kommisjonen, ba tingrettsdommer Arne Lyng om en redegjørelse. Det fikk han — selv om også den skapte forvirring.

— Når vi ble bedt om det, skrev vi redegjørelsen. Vi så behov for det, men vi brøt tradisjonen for hvordan dette er blitt gjort, sier Melle.

I sitt vitnemål så langt i dag, har han fortalt flere punkter om hva kommisjonen var svakt i de to rapportene:

  • Rapport 1, av Torgeir Husby og Synne Sørheim, konkluderer med at Breivik var psykotisk, og dermed strafferettslig utilregnelig .
  • Rapport 2, av Terje Tørrissen og Agnar Aspaas, konkluderer med at Breivik ikke var psykotisk, og dermed strafferettslig tilregnelig . På spørsmål fra bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, definerer Melle psykosebegrepet slik:

— Du skal være så syk at du ikke har en realistisk vurdering av omverdenen. Hvis du har en svært omfattende vrangforestilling eller paranoid tilstand, hvis den er så altomfattende, så faller du inn under det strafferettslige psykosebegrepet, sier Melle.

Spørsmålene

I den første rapporten er hovedproblemet at Husby og Sørheim flere ganger ikke har stilt utdypende spørsmål.

— De fremstår tidvis som mikrofonstativ, sier Melle.

Dette skjer flere ganger, men Melle presiserer at han mener at feilene er små.

I den andre rapporten er feilene få, men etter Melles og kommisjonens syn større.

— Vi har få bemerkninger, men de var til gjengjeld vesentlige, sier han.

I rapport nummer to er dette noen av ankepunktene fra kommisjonen:

  • Tørrissen og Aspaas skriver at de finner det helt usannsynlig at Breivik har en psykoselidelse, og ser bort fra denne muligheten. Melle sier kommisjonen skulle sett at de likevel hadde drøftet muligheten mer.
  • Neologismene - altså Breiviks selvskapte ord - er ikke utdypet nok.
  • De har ikke tatt nok hensyn til Breiviks barne- og ungdomsår. Melle mener at de ikke så at grunnleggende kriterier var til stede - som debuttidspunkt for vrangforestillinger og hvor omfattende de var i sen ungdomstid og tidlig voksenalder.
  • Det finnes klare utsagn fra mor og venner som beskriver en utvikling i tilstanden hans. Så selv om de mener at en psykose er usannsynlig, bør de ikke se bort fra disse utsagnene, sier Melle.
VITNE: Karl Heinrik Melle, leder i psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon.
Håvard Bjelland