Fra 1. juli kommer det en rekke nye regler som vil gjøre innhogg i lommeboken din – i alle fall om du sitter med våpen, hus eller barn.

Gjem geværet

Alle som eier et våpen må nå oppbevare hele våpenet, eller en vital del, i et godkjent, låsbart våpenskap.

480.000 jegere står i våpenregisteret, ifølge NTB. I tillegg kommer medlemmer i pistolklubber og andre som har pistoler, revolvere og halvautomatiske våpen.

Andre land har hatt tilsvarende regel lenge, og informasjonssjef Espen Farstad i Norges jeger— og fiskerforbund tror de fleste jegere synes våpenskap er helt greit.

— Våpeneiere og jegere er skikkelige i det de holder på med og vil nok følge opp, sier Farstad til NTB.

Et våpenskap som rommer fem geværer koster fra 2000-3000 kroner og oppover.

Dyrere bad

Gratis blir det heller ikke å følge de nye reglene i plan- og bygningsloven.

Skal du pusse opp eller bygge bad, må du fra nå søke om lov. Dessuten må den som gjør jobben være godkjent for ansvarsrett.

Det betyr i praksis at du må hyre rørlegger.

— Det vil koste fra 1000 kroner og oppover å søke om ansvarsrett, sier Ulf Sæterdal, seksjonsleder i etat for byggesak og private planer i Bergen kommune.

I tillegg koster det minimum 3300 å få behandlet selve byggesøknaden.

— Reglene blir strengere. Det kommer av alle fukt- og lekkasjeskadene i bad som er blitt bygget på en lite profesjonell måte, sier Sæterdal.

Det har strømmet baderomsmeldinger inn til kommunen nå rett før den nye loven trer i kraft.

— Det har vært en økning i antall søknader og meldinger nå før 1. juli. Men selv om det kan ta litt tid før man får svar, blir en melding behandlet etter de gamle reglene - så lenge man melder fra før 1. juli, presiserer Sæterdal.

Kommunene kan ilegge gebyrer på opptil 400.000 kroner for brudd på byggereglene. Målet er at byggefeilene for 10-12 milliarder kroner i året skal bort, ifølge NTB.

Må søke om å bygge bod

Fra nå av må du søke om tillatelse for å bygge boder, små garasjer og lignende. Frem til nå var dette såkalte meldingssaker.

Ifølge Sæterdal i kommunen, er dette i hovedsak et pedagogisk grep:

— Saksbehandlingen blir den samme. Det blir også prisen. Man kaller det bare «søknad» i stedet for «melding», sier Sæterdal.

Dermed trenger man fortsatt verken søke eller melde fra om de minste tiltakene.

— Et eksempel er en bod på mindre enn 15 kvadratmeter, med en mønehøyde på maks tre meter, sier Sæterdal.

Radonsperre

Den nye loven setter flere nye krav til nye boliger. Blant annet kommer et påbud om radonsperre i alle nye bygninger hvor mennesker oppholder seg. Mer enn 300 mennesker dør hvert år av lungekreft som en følge av at de har radon i huset, ifølge NTB.

Det må også tas hensyn til universell utforming i nye boliger. Det skal være brede nok dører og tilgang for rullestol i baderom. Hus med flere etasjer skal ha heis.

Si fra hvis du flytter

I barneloven kommer det viktige endringer for foreldre som ikke bor sammen:

  • Retten kan bestemme delt bosted for barnet når foreldrene er uenige
  • Sommersamværet utvides fra to til tre uker.
  • Varslingsplikt ved flytting: Begge foreldrene må varsle senest seks uker før flytting når de har inngått en avtale om samvær med barn. Hva synes du om de nye reglene? Og har vi glemt noen? Bruk kommentarfeltet.