Etter 41 dagers rettssak starter aktoratets prosedyre i dag klokken 12. Beslutningen om hva Svein Holden og Inga Bejer Engh skal be dommerne om, ble tatt tirsdag kveld.

— Jeg vil ikke si noe om avveininger vi har hatt underveis. Vi har gjort en nøktern vurdering, sier Holden.

Prosedyren vil legge en del premisser for de fem dommerne som skal avgjøre saken: Blir han erklært utilregnelig og dermed overlatt til psykiatrisk behandling, eller får han fengselsstraff som tilregnelig?

Dette er hovedpunktene i vurderingen av Breivik:

1.

Funksjonssvikt

Kan en mann med funksjonssvikt ha gjennomført det Breivik gjorde? I 2006 flyttet han hjem til moren. Hun laget mat og vasket klær, han spilte dataspill. Torgeir Husby og Synne Sørheim mener Breivik fikk et "totalt funksjonstap" med "sosial, praktisk og yrkesmessig kollaps".

Agnar Aspaas og Terje Tørrissen mener planleggingen av 22. juli har krevd sosial isolasjon. De tolker spillingen som spilleavhengighet.

— Oppgaver i spillverdenen og planleggingen av 22. juli er ikke forenlig med schizofreni, sa Tørrissen.

2.

Samfunnets rettsfølelse

Skal en som drepte 77 mennesker slippe å ta ansvar for det han gjorde? Et poeng vil være den vage betegnelsen "den allmenne rettsfølelse".

Den profilerte advokaten Cato Schiøtz er en av dem som har tatt til orde for at folks rettsfølelse tilsier at Breivik ikke kan slippe straff. Jussprofessor Hans Petter Graver har i Aftenposten kalt Schiøtz' forslag å "sette rettsstaten på spill".

3.

Morens forklaring

Har Breiviks mor forklart seg om en tiltakende psykose eller en asosial og egoistisk sønn? Sørheim og Husby har lagt stor vekt på morens uttalelser.

— Hun bekrefter omfattende funksjonstap, sa Sørheim.

Aspaas og Tørrissen mener moren har vært bekymret, men ikke så alvorlig at hun grep fatt i det.

4.

Drapstanker

Er drapene målet i seg selv, eller dreper han for å oppnå noe? Husby og Sørheim mener tankene er den sentrale drivkraften, og viser til at Breivik blir opphisset når han snakker om drapene.

— I mange år har han hatt en aktivering av drapsfantasier, sa Sørheim.

Aspaas og Tørrissen har ikke sett på volden som et psykotisk symptom.

— Vi kjenner ikke igjen det påstått psykotiske elementet, at det å drepe er pålagt ham, sa Aspaas

5.

Breivik i retten

Alle er enige om at Breivik har tonet seg ned, men er mannen på tiltalebenken paranoid schizofren? Husby og Sørheim mener Breivik opptrer taktisk.

— Kjernepunktene i hans selvopplevelse er uendret, sa Husby.

Aspaas og Tørrissen mener Breivik ikke klarer å skjule personlighetstrekkene mer enn en halvtime også nå.

6.

Knights Templar

Lyver han, eller tror han på det han sier? Husby og Sørheim mener Breivik er fast i troen.

— At han ellers skulle klare å leve seg inn i alle disse detaljene er nærmest umulig, sa Sørheim.

Aspaas og Tørrissen mener beskrivelsene ikke er av "psykotisk karakter", blant annet fordi Breivik har moderert seg. Det vil ikke en med vrangforestilling gjøre, ifølge Aspaas.

7.

Grandiositet

Lider han av altomfattende vrangforestillinger eller er han "bare" en narsissist? Husby og Sørheim mener Breiviks opplevelse av egen rolle og rett til å drepe er en grandios vrangforestilling.

— Hans altomfattende storhetsideer preger alle hans vurderinger, sa Sørheim.

Aspaas og Tørrissen er enige i at han har storhetstanker, men mener de skyldes narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

8.

Ideologi

Er Breivik en psykotisk drapsmann eller en politisk motivert terrorist? Sørheim og Husby har kun sett på Breivik "med psykiatriske briller". Aspaas og Sørheim har vurdert Breivik i lys av andre subkulturer som bruker vold.

— Forestillingene er ikke uttrykk for psykotiske tankeprosesser, men ekstreme politiske oppfatninger, sa Aspaas.

9.

Barndommen

Utviklet Breivik en psykose i 2006, eller har han hatt avvikende trekk helt fra barndommen? Husby og Sørheim mener Breiviks psykose begynte i 2006. — Vi har ingen holdepunkter for at han hadde en utviklingsforstyrrelse gjennom barndommen, sa Sørheim.

Aspaas og Tørrissen mener trekk som empatisvikt og storhetstanker har vært der siden barndommen og utviklet seg.

10. To mot resten

Hvorfor har ingen andre sett det samme som Husby og Sørheim? De er alene om diagnosen paranoid schizofreni. Ingen andre har funnet tegn på psykose.

— At ingen skal ha oppdaget en schizofreni som har vart i fem år, er svært uvanlig, sa Tørrissen.

Dommer Wenche Arntzen konfronterte de sakkyndige med dette.

— Hvorfor andre ikke har oppdaget det, vet ikke vi, sa Husby.