Det ble født 43.307 gutter i Danmark 1966. 96 av dem ble dømt for voldtekt eller seksuelle overgrep før de fylte 27 år.

Ved å se på hva som skiller de voldtektsdømte fra alle andre danske menn fra 1966-kullet, identifiserte danske og engelske forskere i 2005 seks risikofaktorer som øker sjansen for at en gutt kan ende opp som dømt voldtektsmann.

Forskerne undersøkte ti risikofaktorer ved de voldtektsdømtes familiebakgrunn, og fant ut at de voldtektsdømte oftere hadde foreldre med psykiske problemer og fedre med liten eller ingen utdanning.

Av risikofaktorer ved den voldtektsdømte selv, fant forskerne fire ting som pekte seg ut:

  • Fire av ti voldtektsdømte hadde vært arbeidsledige i mer enn 21 uker, mot kun en av ti av 1966-kullet totalt.
  • Fem prosent hadde vært innlagt ved et psykiatrisk sykehus, mens bare 0,3 prosent av «vanlige» danske menn hadde vært det samme.
  • En av tre av de voldtektsdømte hadde vært i fosterhjem eller på en barnevernsinstitusjon, mot en av tyve av alle gutter født i 1966-kullet.
  • De voldtektsdømte var oftere dømt for voldskriminalitet enn sine jevnaldrende, 11,5 prosent mot 1,9 prosent.Forskerne slår fast at mange av kjennetegnene for voldtektsdømte er de samme som for voldsmenn, men at det er noen interessante forskjeller:
  • Vold i hjemmet øker risikoen mer for å bli voldsdømt enn for å bli voldtektsdømt.
  • Barn av rusmisbrukere eller psykiske syke hadde større statistisk risiko for å senere voldta enn for å utøve vanlig vold.
  • En fullført universitetsutdannelse minsker risikoen for å bli voldsdømt, men «beskytter» ikke i like stor grad mot å bli voldtektsmann.