Hvis bagasjen er kommet bort eller er påført skade, kan du klage til flyselskapet, dersom det tar minst fire timer før du får bagasjen utlevert. Dette må gjøres innen syv dagen etter reisen, men det er best å ta kontakt umiddelbart og mens man er på flyplassen.

Utgangspunktet for erstatning er at verdien av den tapte eller ødelagte bagasjen skal erstattes opp til et maksimalbeløp. For flyreiser innenfor EU og EØS-landene er maksimalbeløpet på ca. 10.000 kroner (1000 sveitsiske franc).

Dette gjelder også for flyreiser i andre deler av verden, dersom både avreise— og ankomstlandet har vedtatt å følge Montrealkonvensjonen.

For flyreiser utenfor EU og EØS, og i land som ikke følger konvensjonen, vil maksimumsbeløpet ofte være langt lavere. I slike land beregnes maksimumsbeløpet ut fra vekten på bagasjen, og passasjerene vil ha krav på ca. 170 kroner pr. kilo bagasje som er forsvunnet eller skadet. Det vil si at 20 kilo bagasje maksimalt gir 3400 kroner i erstatning. Hvis en enkelt gjenstand i bagasjen er skadet, beregnes erstatning også etter vekt. Et dyrt videokamera eller en verdifull ring, som ødelegges i kofferten, vil dermed i praksis gi minimal erstatning fordi vekten er liten.

Derfor vil det alltid lønne seg å ha reiseforsikring, som kan dekke gjenstander utover det som er flyselskapets ansvar.

Dersom du velger å kreve erstatning for savnet eller forsinket flybagasje fra forsikringsselskap, blir beløpet ofte maksimalt 2500 kroner pr. person. Men forsikringsselskapet krever da dokumentasjon på de ekstra utgiftene du har hatt til eksempelvis å kjøpe nye klær og toalettsaker. I tillegg må passasjeren legge frem rapporten man får med seg fra flyplassen. Erstatning utbetales ikke før flyselskapet har avsluttet aktivt søk av bagasjen. Det tar fra tre til fem uker. Erstatning for tapte gjenstander utover legitimerte utgifter, må være omfattet av reiseforsikring.