I morgen, som det første vitnet, skal gjerningsmannen bak 77 drap og hundrevis av drapsforsøk starte sin forklaring.

Behring Breivik skal etter aktoratets tidsplan sitte i vitneboksen de første fem eller seks dagene.

— Det han sier blir en stor belastning for alle som er berørt. Men hensynet til sakens opplysning må veie tyngst, sier Ina Strømstad. Hun er dommer i Oslo tingrett og medlem i dommernes mediegruppe.

Selve forklaringen vil være delt i ulike tema. Strømstad sier at så lenge det Breivik sier er relevant for rettens avgjørelse – som vurderingen av hans mentale helse – blir han neppe klubbet ned.

Stålsetting

Hans forsvarere har allerede bedt folk stålsette seg til det som kommer.

— Det vil bli mange tøffe uttalelser i hans forklaring. Han vil ikke bare forsvarer sine handlinger. Han vil også beklage at han ikke gikk lenger. Det blir en krevende seanse, har Geir Lippestad uttalt.Dommerne selv, Wenche Arntzen og Arne Lyng, ønsker ikke å kommentere hva de vil tillate.

Straffeprosessloven gir noen regler til oppførselen i rettssalen. En av paragrafene sier at dommeren kan stanse en forklaring som er "tilstrekkelig drøftet" eller som er "av uvesentlig betydning for avgjørelsen".

Uhøvisk språk

Samme lov gir en tiltalt muligheten til å forklare seg om og argumentere mot alle forholdene i tiltalen, og det han mener taler til sin fordel.

— I denne saken vil det bety at han, i den utstrekning tiltalen konkretiserer hendelsene og drapene, har rett til å forklare seg om hvert enkelt av dem. Og siden en viktig del av tiltalen også dreier seg om hans tilregnelighet, vil han også få anledning til å snakke om det, sier Hans Petter Graver, professor i rettsteori ved Universitetet i Oslo.

Bare dommerne kan sette grenser for hva Breivik får si i rettssalen.

— Dersom dommerne synes forklaringen flyter ut, eller at tiltalte har uhøvisk språkbruk, kan han irettesettes, sier Berit Reiss-Andersen, leder i Advokatforeningen.

At de to sakkyndig-rapportene om Breivik har to vidt forskjellige konklusjoner, gjør Breiviks forklaring viktigere for dommerne, mener advokat Harald Stabell.

— Når de spriker, sier det seg selv at han vil få tid til å forklare seg både om hva han gjorde og hvorfor han gjorde det. Særlig det siste vil ta tid, sier Stabell. Han er medlem i Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg.