• De er også tiltalt for voldtekt og utuktig omgang mot de to mindreårige jentene.
  • Mennene er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 233, første og annet ledd, som omhandler drap. Denne lyder slik: "For med overlegg og i hensikt skjule en annen forbrytelse eller unndra seg straffen for en sådan, å ha forvoldt en annens død, og det foreligger skjerpende omstendigheter, eller medvirket til dette."
  • Begge mennene er tiltalt for å ha drept begge jentene med kniv, eller medvirkning til dette.
  • Viggo Kristiansen er i tillegg tiltalt for voldtekt og utuktig omgang overfor en jente under ti år, utuktig omgang overfor en gutt under ti år, samt skremmende/plagsom opptreden overfor en kvinne i form av kikking.

NTB