Det er blitt 2015, og ved overgangen til et nytt år trår også en rekke nye lov— og regelendringer i kraft. Mange av årets endringer har vært gjenstand for heftig politisk debatt på forhånd, skriver Aftenposten.

Se oversikt over endringene nederst i saken!

Harde debatter blant partiene

Senest i midten av desember ble flere av endringene endelig vedtatt i Stortinget.

Det gjelder blant annet endringen som nå gjør private pokerspill lovlig, så lenge man holder seg under en makspott på 10 000 kroner, og maksimum 1000 kroner pr. person som deltar.

KrF stemte mot dette, oghadde interne debatter om utvidete åpningstidenepå Polet. Partiet kan på sin side være fornøyd med at det nå er lovfestet atabort ikke lenger kan innvilges etter uke 22.

Det har ikke vært gjennomført abort etter uke 22 ved norske sykehus siden 2011, men praksisen har ikke vært lovfestet før i dag.

Tollfritt på nett inntil 350 kroner

Fra i dag kan du også handle varer tollfritt på nettet for inntil 350 kroner. Den gamle grensen var på 200 kroner, men økningen har også vært kontroversiell.Dette var nedfelt i regjeringsplattformen, men møtte sterk motstand blant toppene i blant annet LO, NHO og Virke.

De beskyldte regjeringen for å rasere norsk næringsliv og true norske arbeidsplasser.

KrF gikk mot forslaget av «hensyn til norsk verdiskapning og sysselsetting».

Trøblete plastpose

Den mye omtalte plastposeavgiften innføres fra og med 15. mars. En plastpose vil da koste deg 1 krone og 50 øre, noe som gir en utgift på 250 kroner hvert år hvis du kjøper fem plastposer hver uke.

Finansminister Siv Jensen trenger denne plasposeavgiften for å finansiere inn de rundt tre milliarder kronene hun taper i skattelette ved de nye endringene i formueskatten.

Frp er det eneste partiet som har vært imot denne avgiften hele tiden, men også det partiet som får ansvaret for å sette avgiften ut i livet.Partiet har fått refs fra miljøorganiasasjoner.

— Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet er mot denne Trine-posen. Kristelig Folkeparti og Venstre er for, sa Jensen tidligere i høst.

FrP: - Knalltøffe forhandlinger

Ifølge Norsk Pokerforbund viser en undersøkelse fra 2011 at over 300.000 nordmenn hadde spilt poker i løpet av det siste året.

Både Høyre og Frp har vært tydelige på at de vil legalisere pokerspill. Stortinget må formelt vedta lovendringen i januar, og da vil ikke Norge lenger være i selskap med Albania som eneste forbyder av pokerspilling.

— Det var knalltøffe forhandlinger. Det kom ikke gratis, vi måtte gå noen omfattende runder, sa Per Sandberg (Frp) til Aftenblandet tidligere i år. Han tar mye av æren for at pokerspilling havnet i regjeringserklæringen.

Her er de viktigste endringene:

Alkohol:

 • Endringer i alkoholloven åpner for at Vinmonopolet kan holde åpent på tidligere stengte dager, som nyttårsaften, påskeaften, pinseaften og valgdag.
 • Endringene åpner også for at dagligvarebutikker kan selge alkoholholdig drikke på valgdagene.

Abort og omskjæring:

 • Debatten om reservasjonsretten endte i en nyordning der fastlegen ikke lenger henviser til abort. Nå kan kvinner gå direkte til sykehuset og søke abort.

Abortloven endres også - grensen for når abort ikke lenger kan innvilges settes til 22 uker.

 • Offentlige sykehus kan gjennomføre rituell omskjæring av guttebarn med statlig refusjon.

Arbeidsgiver-lån:

 • Fordi påslaget i normrenten økes med 0,4 prosent til 1,65 prosentpoeng, blir det dyrere lån for 85.000 nordmenn som har lån i Statens Pensjonskasse og andre som har lån gjennom arbeidsgiver, for eksempel bankansatte.
 • Normrenten er den laveste renten arbeidsgiver kan gi på lån til ansatte uten at det blir beskattet som lønn. Rentene settes av Finansdepartementet.

Bilkjøp:

 • Engangsavgiften på oppladbare hybridbiler settes ned, noe som i praksis vil gi et prisavslag på mellom 15. 000 - 20. 000 kroner på flere populære modeller.
 • Bruktbilhandel blir rimeligere fordi maksgrensen for omregistreringsavgiften settes kraftig ned fra 17. 223 kroner til 3.700 kroner.
 • Hele årsavgiften på campingtilhengere fjernes.
 • Motorsykler og snøscootere får i snitt 30 prosent lavere engangsavgifter.

Bombrikker:

 • Alle trailerer som passerer Norges grenseoverganger må gjøre dette med bombrikke. To av tre utenlandske vogntog sniker i bomringene i dag.

Boligsalg:

 • En ny, omfattende boligsalgsrapport vil koste mer enn tidligere, men til gjengjeld er den mer omfattende og skal forsøke å unngå antall klager i etterkant av boligsalget. Det stiller blant annet krav til dokumentasjon av oppussing.

EUs svoveldirektiv:

 • EUs mye omtalte svoveldirektiv for skipsfart i SECA-området (gjelder Nordsjøen, Den engelske kanal og Østersjøen) pålegger skipsfarten å bruke maksimalt 0,1 prosent svovelinnhold (tidligere var makstaket 1,5 prosent).

Det ventes at økt etterspørsel etter drivstoff med lite svovel vil presse prisene ytterligere opp, samt en sterk endring fra sjøtransport til veitransport. I følge NHO vil dette føre til mer enn 100.000 trailere over Svinesund hvert år.

Kvinnelig verneplikt:

 • Alle jenter født i 1997 innkalles til sesjon, og de første kvinnene med allmenn verneplikt begynner førstegangstjenesten i juli 2016.

Netthandel:

 • Bestiller du varer på nett fra utlandet slipper du å betale toll hvis verdien av varen, samt frakt- og forsikringskostnader, ikke overstiger 350 kroner. Tidligere var grensen 200 kroner.

Pokerspilling:

 • Pokerspilling i private hjem mellom personer i nær omgangskrest, som ikke har et organisert eller profesjonelt preg, er nå lovlig.

Beløpsgrensen for innskudd er på maks 1.000 kroner og maksimalpotten er satt til 10. 000 kroner.

Skatteendringer:

 • Formueskatten reduseres og ender nå på 0, 85 prosent, noe som betyr at innslagspunktet er på 1.2 millioner kroner for enkeltpersoner og det dobbelte for et ektepar. På grunn av lave ligningsverdier for boligen slipper flertallet av norske skatteytere unna denne skatten, og færre vil nå betale formueskatt enn tidligere.
 • Toppskatten økes fra første innslagspunkt mer enn forventet lønnsvekst og gir dermed lavere skatt, mens toppskattens andre innslagspunkt følger lønnsveksten.
 • Trygdeavgiften senkes fra 8,2 prosent til 8,1 prosent. Per 10. 000 kroner i inntekt gir dette deg 10 kroner lavere i skatt.
 • Frikortbeløpet øker til 50. 000 kroner.
 • Maksbeløpet for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner økes fra 16.800 kroner til 20. 000 kroner.
 • Ligningsverdien på sekundærbolig og næringseiendom økes fra 60 til 70 prosent av anslått markedsverdi.

Sykepenger og feriepenger:

 • Du får ikke lenger opptjening av ferietillegget til dagpenger, sykepenger eller foreldrepenger som arbeidsløs. Samtidig kuttes forsørgertillegget for de med ansvar for barn under 18 år og de med supplerende stønad.
 • Selvstendig næringsdrivende kan få rett til pleie- og opplæringspenger for syke barn.

Uførereform:

 • Uføretrygden skal nå skattlegges som arbeidsinntekt istedenfor pensjon. Dette betyr at det blir mer gunstig enn før å være gift eller i parforhold hvis du er ufør, og dyrerer å ha gjeld som ufør.
 • De nye reglene for uføretrygden gjør at man beholder uføregraden sin og retten til uføretrygd uansett hvor mye man tjener ved siden av. Brukeren har derfor mulighet til å prøve seg i jobb.
 • Målet er å få flere ut i arbeid, og reformen gir store utslag for mange uføre. Les også:«Jeg tror erfaringen alle har trukket denne høsten er at det vært tatt litt for mye Møllers tran i noen situasjoner»

Les også:Oljepris og kronekurs kan hjelpe Erna Solberg