Likestillings— og diskrimineringsombud Beate Gangås fastslår at mannlige ansatte må få lov til å bruke ørepynt på jobb når kvinner får gjøre det.

Gangås har vurdert problemstillingen etter en henvendelse fra en mann som bruker ørepynt til daglig. Han gjør det imidlertid kun på fritiden, fordi uniformsinstruksen sier at han ikke får lov til å pynte seg på denne måten på jobb.

Kvinner kan imidlertid bruke diskret ørepynt, ifølge instruksen.

Ifølge mannen utfører mannlige og kvinnelige ansatte på arbeidsplassen hans nøyaktig de samme oppgavene. Gangås mener dette taler for at også menn må få bruke ørepynt, skriver Dagsavisen.

– Slik du har framstilt saken kan ombudet vanskelig se at det kan anføres saklige grunner til at kun kvinner tillates å bære diskret ørepynt, heter det i svaret til klageren.

– Etter vår vurdering bør forbudet enten gjelde både kvinnelige og mannlige ansatte, eller så må begge kjønn tillates å bruke diskret ørepynt i tjenesten, heter det videre.

REUTERS