Fugleinfluensa er en sykdom forårsaket av et influensavirus av typen A. Viruset finnes hos fugler og kan i svært sjeldne tilfeller smitte over på mennesker.

Noe som er svært forvirrende rundt informasjonen om sykdommen er hvorvidt viruset allerede eksisterer eller ikke. Selve fugleinfluensa-viruset eksisterer, men viruset man frykter — nemlig ett nytt virus som lett kan smitte mellom mennesker har IKKE oppstått. Viruset som finnes idag smitter svært vanskelig mellom mennesker. Om og når et slikt virus oppstår vet man ikke. Man må altså skille mellom fugleinfluensaviruset som eksisterer i dag - og som stort sett er farlig for fugler, og det mulige fremtidige viruset som kan smitte mellom mennesker.

Historien viser at influensa har vært dødelig i epidemier. Spanskesyken (1918-1920) var en influensavirusepidemi som drepte minst 20 millioner mennesker. Grunnen til at så mange døde før i tiden var at de ofte fikk bakterie-infeksjoner i tillegg. Dette var før antibiotikaen var funnet.

Fugleinfluensaviruset kan være dødelig for mennesker. I 1997 ble det i Hong Kong registrert 18 tilfeller, og seks av disse døde. Spesielt utsatt er dem som har et dårlig fungerende immunsystem og som er syke fra før. Fugleinfluensaviruset har nå totalt smittet 170 personer verden over, av disse er 92 døde (februar 2006).

(kilde: lommelegen.no)