*Den strengeste straffen for farlige, tilregnelige lovbrytere er 21 års forvaring. Den mildeste straffen er 10 år. Utover dette kan forvaringsdommen forlenges med 5 år om gangen — men bare etter en ny runde i retten.

*Muligheten for å forlenge straffen betyr at person i prinsippet kan holdes i forvaring på livstid dersom samfunnets beskyttelsesbehov tilsier det.

*En lovbryter som har sonet ferdig forvaringsdommen, må ikke ha domskjennelse for å slippe fri, presiserer jusprofessor og strafferettsekspert Erling Johannes Husabø ved Universitetet i Bergen.

*Straffebestemmelsene om forvaring gjelder fra 1. januar i år.

*Forbrytelser/lovbrudd som kan kvalifisere til forvaringsdom er voldsforbrytelser, seksualforbrytelser og ildspåsettelser.

*Forvaring innebærer at straffedømte plasseres i spesielle avdelinger i fengslene, tilpasset forbrytelsens egenart.

*Lovbrytere som er dømt til forvaring kan løslates på prøve før forvaringsdommen er sonet. Her ligner de nye bestemmelsene på de tidligere bestemmelsene om fri sikring.

*De nye bestemmelsene fjerner sikringsinstituttet og skiller mellom håndteringen av tilregnelige og utilregnelige lovbrytere. Det er tilregnelige lovbrytere som skal holdes i forvaring i tillegg til straff når dette er nødvendig. Lovbrytere som blir vurdert som utilregnelige, er syke mennesker som skal behandles, ikke straffes.

(NTB)