Norske politikere kommer unna med mye. Det er en påstand. Kan den belegges med fakta, ved å sjekke politikernes fakta?

bt.no startet faktasjekk.no før valgkampen i 2009 og fulgte opp i 2011. Også i år skal vi ta politikerne på ordet. Vi velger oss utspill fra alle farger i det politiske spektrum og ettergår påstandene for å se om politikerne snakker sant.

faktasjekk.no stiller strenge krav til hvilke påstander vi sjekker. Vi velger vekk rent normative utsagn og konsentrerer oss om det vi tror det går an å avgjøre sannhetsinnholdet i. Kan det dokumenteres, måles, imøtegås eller bekreftes av uavhengige, troverdige kilder, vil utsagnet ha større sjanse for å bli sjekket av oss.

Og vi vil ha deg på med på laget. Hvis du stusser på et utsagn fra en politiker som du vil ha faktasjekket, håper vi at du tar kontakt med oss. Og hvis du vet noe om et utsagn vi holder på å faktasjekke, håper vi at du vil dele din kunnskap med oss ved å vise til gode kilder. Mail oss på faktasjekk@bt.no med tips!

Vi er like interessert i å fastslå utsagn som sanne, som å påpeke de feilaktige påstandene. Researchen vi gjør i samarbeid med dere lesere, skal være så grundig at vi føler Bergens Tidende kan felle en «dom» over utsagnet: Om det er feil, misvisende, på tynn is, delvis sant eller sant. Den endelige vurderingen gjøres av en redaktør i mediehuset.

Deretter publiseres vurderingen på faktasjekk.no. Og er du uenig med oss, håper vi at du vil være med og diskutere avgjørelsene våre.

Slik definerer vi kategoriene:

Sant: Påstanden stemmer med tilgjengelige fakta.

Delvis sant: Hovedinnholdet i påstanden er sant, men sider ved den er unøyaktig.

På tynn is: Det finnes dokumentasjon som både underbygger og slår i hjel påstanden.

Misvisende: Påstanden har elementer av sannhet, men utelater viktige fakta som ville gitt en annen mening.

Feil: Påstanden stemmer ikke med tilgjengelige fakta.

Les alle avgjørelsene på faktasjekk.no

faktasjekk.no er inspirert av amerikansk politisk journalistikk, ikke minst Pulitzer-vinner Politifact.com.