Høyesterett har slått fast at politihunden er en offentlig tjenestemann på lik linje med en politimann. Derfor kan det være straffbart å slå eller sparke en slik hund.

Etter at en 29 år gammel mann sparket og slo politihunden Vera under en pågripelse i Bergen 19. mai i fjor, har både tingretten og Gulating lagmannsrett frikjent ham for vold mot offentlig tjenestemann.

Påtalemyndigheten har derimot hele tiden vært uenig i domstolenes vurdering og anket saken inn for Høyesterett.

Enstemmig avgjørelse

Et enstemmig dommerpanel er kommet til at Vera, og alle andre politihunder, er å anse som offentlige tjenestemenn når de er sammen med hundeføreren på jobb.

Det var under pågripelsen av en innbruddstyv, som forsøkte å løpet fra politiet etter å ha blitt tatt på fersk gjerning under et innbrudd, at hunden Vera ble sparket og slått. Hunden lå da på bakken og voktet 29-åringen mens politimannen satte håndjern på ham.

Det er dette forholdet som Høyesterett, i motsetning til de lavere domstolene, mener kan være straffbart.

— Det å utøve vold mot en polititjenestehund som blir benyttet som hjelpemiddel ved utførelsen av en tjenestehandling, og som er under tjenestemannens umiddelbare kontroll, faller innenfor en naturlig forståelse av bestemmelsen om vold mot offentlig tjenestemann, går det frem av dommen fra Høyesterett.

Ny rettssak

Dommen fremhever at en polititjenestemann og en hund som er sammen på jobb, skal betraktes som én enhet. Et angrep på hunden skal derfor anses på samme måte som et angrep på en tjenestemann.

Høyesterett har opphevet frifinnelsene av 29-åringen. Nå må saken behandles på nytt av lagmannsretten, med ny og riktig forståelse av loven.

Bør vold mot politihunder straffes på lik linje med vold mot politibetjenter? Si din mening i feltet under!