Nye personbiler må på EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) som er det rette navnet, etter fire år. Deretter må personbiler vises annethvert år.I 2010 ble 981.116 personbiler kontrollert av Statens vegvesen, NAF eller godkjente verksteder. 507.358 biler gikk gjennom kontrollen uten større mangler. Det betyr at rett over halvparten hadde det meste i orden.

«Det meste» betyr at de godkjente bilene ikke hadde noen feil i det hele tatt, eller hadde mangler som ikke krever at bilen må kontrolleres på nytt. Sistnevnte kan for eksempel være et skiltlys som ikke virker, der bileieren selv får utbedre feilen.

300.000 bremsefeil

Nesten 300.000 av de kontrollerte bilene fikk mangler på bremsene, og bremsefeil er den desidert vanligste mangelen på personbiler.

Det betyr i praksis slitte bremseklosser, at bremsene tar skjevt eller at de er rammet av rust. Sistnevnte mangel kan ramme selv den mest pertentlige bileier.

Er det for eksempel mer enn 25 prosent rust på bremseskivene, får du mangel som må utbedres og godkjennes på nytt.

250.000 feil på hjul

Den vanligste feilen etter bremsefeil er feil på aksler, fjærer og hjul.

Slike feil kan være feil på opphenget, utslitte eller feil type dekk og annet som kan påvirke egenskapene på veien.

Over 250.000 personbiler fikk i 2010 påvist mangler på hjul og oppheng slik at de måtte kontrolleres på nytt.

150.000 feil på lys

En annen «klassiker» i kontrollstatistikken er mangler på lys og reflekser.

Dette er ikke småfeil som et manglende skiltlys, men feil som er så alvorlige at de må utbedres og etterkontrolleres.

Nesten 154.000 biler hadde feil på lys og reflekser som kvalifiserte til etterkontroll.

60.000 feil på karosseri

De største manglene forøvrig er mangler på karosseri og påbygg, og mangler under posten «Miljø». Det betyr i praksis at bilen ikke tilfredsstiller kravene til utslipp.

Tallene tar også for seg de andre klassene kjøretøyer. Statistikken omfatter alt fra varebiler til motorredskap, lastebiler, busser, begravelsesbiler og ambulanser, og de vanligste feilene på personbiler er stort sett de vanligste for de øvrige klassene også.

Men kjøretøyer som har fått mangel av typen 1, såkalt ener-feil, blir regnet som godkjent i statistikken.

— Ener-mangel som eksempelvis en defekt lyspære til lys for kjennemerke er ikke med i oversiken da ener-mangel regnes som «godkjent» statistikkmessig. Slike mangelmerknader skal likevel utbedres, men krever ikke etterkontroll, opplyser Leif Magne Halvorsen i seksjon for tilsyn og kontroll i Vegdirektoratet.

Når får jeg kjøreforbud?

Mange blir overrasket over feil som oppdages på bilen under EU-kontroll. Og det hjelper lite å klandre verkstedet. Hvis de slurver men kontrollen og later som de ikke ser feil, risikerer de å miste godkjenningen fra Statens vegvesen.

Kontrollen følger et fastlagt skjema, og bilen kan få ener, toer eller treer-feil, samt feil type ni. Ener-feil regnes som godkjent, og er mindre utbedringer du må gjøre selv uten å vise bilen på nytt. Toer-feil betyr at feilen må utbedres og bilen vises på nytt innen fristen for EU-kontroll på bilen.

Hvis du får treer-feil, har du i praksis kjøreforbud. Dette regnes som en mangel som er så alvorlig at kjøretøyet kan være en fare i trafikken.

En nier-feil betyr at Statens vegvesen selv vil se på kjøretøyet.

— Årsaken til mangelmerknad på punkt ni er som oftest at kjøretøyet er ombygd, eksempelsvis senket, det er satt inn bakseter på varebil eller montert frontbøyle uten at dette er innført i vognkortet. Derfor må kjøretøyet inn på kontroll for eventuell godkjenning, opplyser Leif Magne Halvorsen.