Glem forurensende oljefyr, bensin, vannkraft og alle andre energikilder i Bergen. Om noen år kan all strøm komme fra en enkelt vindpark i Nordsjøen. Teknologien er på plass både for turbiner og fundament, og allerede i 2015 kan vi se starten på installasjonene i Norge.

Tidligere i vinter delte Norges Forskningsråd ut nærmere en milliard kroner til forskningssentre for miljøvennlig energi i Norge. 200 millioner havnet hos forskere i Bergen og deres partnere, og 120 av disse går til forskning på vindturbiner til havs.

Les Bergens Tidendes prisbelønte serie om alternativ energi her

— Vi er veldig godt rustet for å få dette til i Norge. Vindforholdene i havområdene utenfor kysten utgjør en stor energiressurs. Norsk offshore industri ligger også svært langt fremme innen teknologiutvikling, offshore løsninger og marine operasjoner som vi eksporterer verden over, sier Eivind Dahl ved Christian Michelsen Research (CMR).

Fraktes gjennom kabler

Pengene fra Forskningsrådet skal brukes til å forske og utdanne studenter innen fagfelt som er nødvendige for å installere vindturbinene. I tillegg vil flere industripartnere delta med finansiering.

En vindturbin til havs må ha en mer avansert konstruksjon enn en tradisjonell vindturbin for å tåle de ekstreme påkjenningene fra hav og vind. De plasseres sammen i såkalte vindparker et godt stykke utenfor kysten der vindforholdene er gode. Energien fraktes til fastlandet gjennom kabler.

Vindkraftsenteret NORCOWE samler kompetanse fra mange ulike miljø både i Bergen og resten av landet. For å lage en vindpark til havs kreves omfattende kunnskaper om vind –og havforhold, installasjoner og teknologi. Det jobbes både med flytende konstruksjoner og vindturbiner som skal festes i havbunnen.

Har du sprøsmål om klima og alternativ energi? Spør vårt klimapanel her

Blir eksportvare

Selv om vindkraftsentret har sikret seg mye penger står utfordringene i kø.

— Kostnadene er foreløpig ganske høye. Både installasjoner og konstruksjoner er dyre. Bare det å finne gode løsninger på hvordan vedlikeholdspersonell skal kunne entre vindturbinene på en sikker måte er en utfordring. Man kan ikke uten videre lande på denne typen installasjoner med helikopter, sier Dahl.

Kraften som produseres i vindturbinene i Nordsjøen kan altså sendes til fastlandet gjennom kabler, og forsyne olje -og gassinstallasjoner på sokkelen. Tanken er også at energien som ikke brukes i Norge skal kunne eksporteres til resten av Europa.

— Ved å regulere mellom vind –og vannkraft vil vi kunne tilby en energiforsyning til Europa som kan følge variasjonene i energibehovet, sier Eivind Dahl.

Gir arbeidsplasser på Vestlandet

Potensialet for vindkraft til havs er enormt. Eksempelvis kan en vindpark produsere 1000 megawatt. Det er nok strøm til å forsyne hele Bergen by.

Ordinære vindmøller plasseres i kystområder der de kan være til sjenanse for befolkning og dyreliv. Vindturbinene i Nordsjøen kan også forstyrre dyre –og planteliv under havoverflaten, men vil trolig være langt mindre kontroversielle enn vindmøllene.

For Vestlandet kan utviklingen av vindturbiner bli svært viktig, også i forhold til industri og arbeidsplasser i distriktet. Allerede nå er flere bedrifter i gang med å produsere deler til turbiner som skal installeres i Tyskland.

— På sikt kan dette bety en masse arbeidsplasser både for de tradisjonelle verftene og nye industribedrifter. Vi trenger både ingeniører, forskere og arbeidere. Vestlandet har fått et bra forsprang. Vi har samlet mye av kompetanse her, og med det nye forskningssenteret blir det enda bedre, sier Yngve Aabø.

Han er daglig leder i industriutviklingsselskapene Troll Power og Troll Windpower som jobber tett opp mot det nye forskningssenteret.

Bruker offshorekompetansen

Aabø mener den unike offshorekompetansen på Vestlandet gjør flere industribedrifter ekstra attraktive for engasjement innen vindturbiner.

Dersom det var lagt til rette for det kunne installasjonen av vindturbiner ha startet allerede i 2012. Men på grunn av usikkerhet og manglende regelverk er det neppe sannsynlig at vi ser starten på vindmøller til havs før 2015. Det mener Ivan Østvik, som er direktør for forretningsutvikling i Norwind.

— Turbinene er der og teknologien er der. Når vi får på plass organer som kan godkjenne oppstarten er vi klare til å sette i gang, sier han og legger til at for eksempel Tyskland ligger flere år foran oss.

Også han mener at det er svært positivt å samle miljøet på Vestlandet.

— Dette er veldig bra for regionen. For oss er det flott å kunne bruke det nye kompetansesenteret, sier Østvik.

Kan vindkraft til havs bli Norges nye gull? Si din mening i kommentarfeltet under!

FESTET I BUNNEN: Forskningen er kommet lengst i forhold til vindturbinene som festes i havbunnen.
OWEC Tower
Norwind