Tiltalte:

 • Anders Behring Breivik (f. 1979) Tiltalt for terrorhandlinger etter paragraf 147a i straffeloven. 77 mennesker ble drept i Oslo og på Utøya 22. juli i fjor. Har innrømmet handlingene, men nekter straffskyld.

To rettspsykiatere mener at han er strafferettslig utilregnelig.

Dommerne:

 • Wenche Elizabeth Arntzen (f. 1959) Har vært tingrettsdommer i Oslo tingrett siden 2007 og sitter i Stortingets EOS-utvalg. Har tidligere jobbet som jurist i Justisdepartementet og vært dommerfullmektig i Larvik tingrett.

I tillegg har hun arbeidet hos riksmeklingsmannen.

 • Arne Lyng (f.1962) Begynte å jobbe som advokatfullmektig i 1990. Før han ble tingrettsdommer i Oslo tingrett i 2000, jobbet han blant annet som dommerfullmektig i Vesterålen tingrett, spesialrådgiver i Kreditttilsynet og som hovedsekretær i Banklovkommisjonen.

Aktoratet:

 • Inga Bejer Engh (f. 1970)

Statsadvokat fra Drammen.

Hun har tidligere vært aktor i flere medieomtalte kriminalsaker, heriblant Metanol-saken og under rettssaken mot mannen som var tiltalt for å ha vansiret kona med syre.

Bejer Engh har vært statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 2003. Før det har hun jobbet i Justisdepartementets sivilavdeling og vært politiadvokat i Asker og Børum politidistrikt. Har juridikum fra Universitetet i Oslo.

 • Svein Holden (f. 1972)

Statsadvokat fra Fredrikstad, som har vært aktor i flere store rettssaker i Norge.

Han førte blant annet saken mot Morgan Andersen i 2008 og i saken mot gjengmedlemmet Stig Millehaugen i fjor. Han har vært statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 2006. Før det har Holden jobbet ved Justisdepartementet og Oslo politidistrikt. Har juridikum fra Universitetet i Oslo.

Forsvarerne:

 • Geir Lippestad (f. 1964)

Ble oppnevnt som forsvarer til Behring Breivik etter terrorangrepet 22. juli, etter tiltaltes eget ønske.

Har tidligere representert Ole Nicolai Kvisler, som i 2002 ble dømt til 17 års fengsel for drapet på Benjamin Hermansen, det såkalte Holmlia-drapet.

Startet advokatkontoret sitt i 2010, etter flere år som generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund.

I 2010 var han nestleder i Nordstrand Arbeiderparti.

 • Vibeke Hein Bæra (f. 1964)

Ble oppnevnt som medforsvarer i terrorsaken mot Anders Behring Breivik i september i fjor.

Hun kom da fra stillingen som regiondirektør i Arbeidstilsynet Sør-Norge. Hein Bæra har arbeidet sammen med Geir Lippestad tidligere.

Hun var ansatt i hans advokatfirma fra 1992 til 1999. Deretter begynte hun i Telemark politidistrikt, som strafferettsadvokat og leder av påtaleavsnittet. Hun har også i perioder fungert som konstituert politimester.

 • Tord Kvinge Jordet (f. 1981)

Ble ansatt som advokat i Lippestads advokatfirma i 2011, etter å ha jobbet for et annet advokatfirma i tre år. Ble oppnevnt som medforsvarer i juli i fjor.

 • Odd Ivar Grøn (f. 1982)

Ble oppnevnt som medforsvarer for Behring Breivik i august i fjor. Grøn er advokatfullmektig i Lippestads advokatfirma.

Sakkyndige:

 • Torgeir Husby (f. 1951)

Overlege med spesialitet innen psykiatri. Han er ansatt ved Diakonhjemmet sykehus hvor han er avdelingsoverlege.

Husby er en av fire rettspsykiatere som ble satt til å vurdere Anders Behring Breivik sin mentale helse. Den 29. november i fjor ble rapporten til Husby og Synne Sørheim fremlagt for retten. Den konkluderte med at Breivik gjennom en lengre periode har utviklet sykdommen paranoid schizofreni.

 • Synne Sørheim (f. 1966)

Overlege og rettspsykiater som utredet Behring Breivik sammen med Torgeir Husby og fant ham utilregnelig.

Sørheim var nestleder og leder for psykiatrisk gruppe ved Den rettsmedisinske kommisjon inntil hun brått sluttet høsten 2010.

Sørheim er utdannet cand.med. ved Universitetet i Oslo og har sittet i styret i Norsk Psykiatrisk Forening.

 • Agnar Aspaas (f. 1955)

Ble i januar utnevnt som ny sakkyndig sammen med Terje Tørrissen.

Psykiater som jobbet som overlege i akutt-psykiatrien ved helseforetaket Psykiatrien i Vestfold i ti år, før han startet egen praksis i Tønsberg i 2004.

Han har vært psykiatrisk sakkyndig i en rekke alvorlige straffesaker siden 90-tallet, også flere drapssaker

 • Terje Tørrissen (f. 1960)

Psykiater med bakgrunn fra akuttpsykiatrien, som overlege ved Sykehuset Innlandet på Hamar.

Han har vært mye brukt som rettssakkyndig de siste årene, blant annet i Alvdal-saken og drapene i Søndre Land.

Tørrissen har også vært aktiv i Røde Kors i en årrekke, og har skrevet en bok om skred og skredfare.

Koordinerende bistandsadvokater:

 • Mette Yvonne Larsen (f. 1963)

Har vært advokat siden 1996. Er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og har møterett i Høyesterett.

Hun er leder av Advokatforeningens MR— utvalg og medforfatter av flere bøker og artikkelsamlinger på barnerettens område.

 • Siv Hallgren (f. 1964)

Er fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Har tidligere hatt lederstillinger ved Asker og Bærum politidistrikt, og har arbeidet i det private næringsliv med rekruttering og utvikling av ledere i et hodejegerfirma.

Er medlem av Regjeringens arbeidsgruppe for økt bruk av konfliktråd.

 • Frode Elgesem (f. 1961)

Representerer AUF i terrorsaken.

Fikk møterett for Høyesterett i 1995, og har bred prosedyreerfaring. Han har også lang erfaring fra arbeid med EØS-rett.

Medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg.