Lærdal opplever sin verste brannkatastrofe noensinne. Men dessverre er dette langt fra første gang at det er en storbrann som rammer en bykjerne eller tett bebygd strøk, skriver Aftenposten.

På slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet var det mange svære bybranner. De siste nitti årene har det vært flere relativt små, men ikke så veldig mange store branner.

I 1969 brant 24 bygninger og brygger ned i Tromsø. I Lærdal er det snakk om minst 23 bygninger som er brent ned, og skader på flere bygg.

Den siste ordentlig store brannen i tettbebygd strøk var våren 1923, da 250 hus brant ned på tettstedet Hemnesberget på Helgeland i Nordland.

33 bybranner i Bergen

Bergen er kanskje den byen som oftest har vært utsatt for bybranner. 33 ganger skal vestlandshovedstaden ha vært utsatt for bybrann, den første registrerte i 1170/1171. Den siste store brannen skjedde i 1916 hvor 380 bygninger brant ned og nesten 4000 personer ble hjemløse. To personer omkom.

Men den verste var i 1702 da en brann som varte i et halvt døgn ødela syv-åttendedeler av byen.

Trondheim har også hatt flere bybranner. De verste var i 1841, da rundt 3000 ble hjemløse og 314 våningshus og 39 sjøbyer ble ødelagt, og året etter da 371 bygninger gikk tapt.

4. juli 1955 brant Bryggen i Bergen. En mann som tilfeldigvis var innom jobben i Gullskogården, oppdaget brannen. Flammene ødela fem av de gamle gårdene på Bryggen, til sammen et område på 7000 kvadratmeter. Tolv av de karakteristiske gavlene på Bryggen ble reddet, mens syv ble spist av flammer.

Verst i Ålesund

Den mest omfattende brannen i moderne tid i Norge var bybrannen i Ålesund natt til 23. januar 1904. En sterk storm som blåste gjennom byen gjorde at brannvesenet ikke hadde sjanse. Over ti tusener mennesker mistet hjemmet sitt.

Selv om de materielle skadene var enorme var det bare én person som omkom i brannen.

Historiker og forfatter Gaute Losnegård har skrevet boken «Norske ulykker og katastrofar».

— Jeg hørte noen kalle dette en nasjonal katastrofe, og det er jeg enig i. Slike branner er svært sjeldne.

Etter brannen i Ålesund ble man ifølge Losnegård pålagt å bygge murhus i sentrale strøk. Brannvesenet på den tiden var heller ikke så godt utviklet.

Losnegård forteller at tidligere har bybranner ofte skjedd der det var slik bebyggelse som i Lærdal - trehus tett i tett.

I boken til Losnegård skriver han også at det var byer i kystområder hvor det blåser mye at bybranner var mest utbredt.

To andre svært dramatiske branner skjedde i Nord-Trøndelag i mai 1897. 26. mai brant hele Levanger ned etter at en brann spredte seg med rask vind. Og bare fire dager etter brant hele Namsos ned.

Oslo brant to ganger på 1600-tallet

Også Oslo har en bybrann-historie. I august 1624 gikk størstedelen av byen opp i aske. Bare noen få bolighus sto igjen. Da bestemte Christian IV seg for å bygge en ny by, Christiania, som skulle være mye tryggere. Men 62 år etterpå brant også Christiania.

I 1686 slo lynet ned i kirketårnet til den nye Hellige Trefoldighets Kirke. Kirken tok fyr og brannen spredte seg raskt til bebyggelsen ved siden av. En tredjedel av Christiania ble rasert etter kort tid.

Kilder: Boken «Norske ulykker og katastrofar» av Gaute Losnegård, NRK, Aftenpostens arkiv, Wikipedia, Sintef

PS! Vi har ikke tatt med alle ødeleggelsene som skjedde som følge av brann under 2. verdenskrig.