Den innerste kretsen består trolig av Helge Eide og Lars Moldestad. Begge styrer hvert sitt børsnoterte selskap hvor Larsen er største enkelteier.

Helge Eide hadde ideen som fikk Larsen til å kjøpe 40 prosent av DNO i 1996. Da Larsen rykket inn som konsernsjef, ble Eide visekonsernsjef. Og da Larsen ble styreleder i 2002, overtok Eide konsernsjefstolen. I tillegg har Eide styreplass.

Den tidligere Brann-spilleren Lars Moldestad deler Berge Gerdt Larsens fotballinteresse. De to deler også mye annet. Moldestad sitter i hele ni styrer sammen med Larsen. Viktigst er sjefsjobben i børsnoterte Petrolia Drilling, der Larsen indirekte er største enkelteier.

Ellers er Moldestad daglig leder i Larsens heleide selskap Kver AS, som er største nest eier i DNO. Han er også styreformann i et annet selskap som eier mange DNO-aksjer — IOR AS.

Moldestad og Larsen sitter dessuten sammen i børsnoterte Petrojack og selskapene Time Critical Petroleum Resources, Petromena, Petrolia Rigs, Petrolia Shasin og i Venture Drilling.

Finansnettverk i Bergen Larsen synes også å ha et finansnettverk lenger ute av relativt kjente bergens-navn.

Blant annet dukker konen til Lars Moldestad opp. Hun er medeier og administrerende direktør i Holberg Forvaltning, som til tross for disse bindingene har investert syv millioner kroner i Petrolia Drilling. Larsen eier seks prosent av Holberg Forvaltning gjennom IOR.

Styreleder i Holberg Forvaltning, Leif Holst, er styremedlem i Petrolia Drilling. Holst og Larsen treffes også under styremøtene til Petrolia Shasin, Drillberg AS, Petrolia Rigs AS og Petroila Drilling II AS.

Oljenettverk Larsen har også skaffet seg et nettverk av kjente travere i norsk oljeindustri. Blant andre tidligere gründer og sjef for seismikkselskapet Geco, Anders Farestveit, som fortsatt sitter i styret i DNO. Tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet, Farouk Al-Kasim, som forlot DNO-styret i 2002.

Gjennom det lille børsnotere oljeselskapet Rocksource sitter Larsen i styret sammen med tidligere Statoil-sjef, Arve Johnsen, og tidligere konserndirektør i Statoil Martin Bekkeheien. I selskapet Venture Drilling sitter han sammen med riggmilliardæren Bjarne Skeie.