Klimaforhandlingene i Cancun er inne i sitt siste døgn, og forhandlerne sitter I et foreløpig forslag til forhandlingstekst som Aftenposten.no fikk tilgang til torsdag kveld lokal tid, ligger det inne mer ambisiøse mål om å begrense den globale oppvarmingen enn det partene klarte å bli enige om i København.

I delen som omhandler partenes langsiktige mål for en global klimaavtale, heter det blant annet at partene vil holde den globale oppvarmingen under to grader.

Skal bestemme utslipptopp Dette sto også i København-erklæringen, men denne teksten går lenger ved at den sier at dette målet skal revurderes i lys av den beste tilgjengelige forskningen, og at partene skal handle umiddelbart for å begrense utslippene i forhold til det forskningen sier.

Det står også at utslippene må kuttes med minst 50 prosent fra 1990-nivå innen 2020. Noe slikt tall var ikke nevnt i København-erklærngen, siden Kina strittet i mot å ta det med.

Teksten tidfester ikke når utslippene må passere toppen, men at en beslutning på dette må tas under neste års klimaforhandlinger i Durban i Sør-Afrika.

Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund mener teksten innebærer en liten forbedring i forhold til København-avtalen, men hevder teksten er selvmotsigende.

— Selvmotsigende - En reduksjon på 50 prosent er overhode ikke nok til å nå togradersmålet, sier han til Aftenposten.no, og viser til at flere forskere mener utslippskuttene må opp i 80 prosent hvis man skal ha mulighet til å holde temperaturøkningen under to grader.

— Hadde teksten vært bedre uten tallet?

— Siden det står minst 50 prosent, er det bedre enn ikke noe tall. Men man lurer seg selv hvis man tror det er nok, sier han, og legger til:

-Jeg håper at det i andre deler av det langsiktige målet for klimaavtalen vil stå en erkjennelse av det gapet som foreligger mellom det landene har lovet, og det som må til av utslippskutt.

For tidlig å si Særlig punktet om å redusere utslippene med 50 prosent kommer til å bli gjenstand for heftig diskusjon i forhandlingene. Kina var sterk motstander av å ha med tallfestede kutt i København, og fikk fjernet henvisningene til dette i sene nattetimer i forhandlingsinnspurten. På den andre siden vil en rekke utviklingsland synes målet ikke er ambisiøst nok.

Det er lite sannsynlig at denne teksten blir stående urørt ut forhandlingene. De siste timene i København kom det stadig nye tekstforslag på bordet der ord og tall hoppet ut og inn.

— Det er for tidlig å si noe om utfallet nå. Dette skal diskuteres i flere forum gjennom natten. Alle muligheter er åpne. Det kan bli fiasko, eller det kan bli suksess, sier leder for Greenpeace i Norden, Mads Flarup Christensen, til Aftenposten.nohttp://Aftenposten.no.

Tror du på en klimaavtale? Si din mening her.