Det kan høres pent ut og for mange virke ganske uoppnåelig. Men med uttrykket «etablere og ivareta relasjoner» menes i de fleste tilfeller at bedriften trenger en selger.

Andre navn bedrifter bruker for å kamuflere at de søker etter selger er kundekonsulent, kundeansvarlig og prosjektmedarbeider.

Hvis du er i tvil om stillingen er en salgsjobb, kan du sjekke kvalifikasjonene bedriften ønsker søkerne har. Ifølge boken Jobbsøkerskolen er «Lagspiller», «brobygger», «evne til å skape tillit», «pågangsmot» og «overbevisningsevne» fraser som går igjen i selgerannonser.

Boken forklarer også andre begreper. «Evne til å jobbe i team» er en frase som brukes ofte, men som ikke nødvendigvis betyr at du hele tiden skal jobbe sammen med andre. Har du vært aktiv i idrettslag, vært engasjert i andre organisasjoner eller kan vise til tidligere jobber som har krevd samarbeid, kan det være nok til å oppfylle kriteriet.

«God muntlig og skriftlig fremstillingsevne» kan du dokumentere ved å ta en telefon til den oppgitte kontaktpersonen før du sender søknaden. Hvis du stiller relevante spørsmål og holder en fornuftig samtale, kan du vise til den i søknaden. Skriftlig fremstillingsevne kan du dokumentere ved å vise til vitnemålet fra videregående, eventuelt legge ved en tekst du har fått publisert.