Alle bidrag som har kommet inn etter tragedien er samlet i et 22. juli-fond. Fondet skal gå til gjenreising av Utøya etter tragedien.

Mye er under planlegging, men det som er klart er at det skal reises et minnesmerke for ofrene på Utøya, sa Henriksen. Også hele eller deler av Cafebygget vil bli revet. Bygget er det største på øya og inneholder flere saler og grupperom.

— Det vil bli gjort fordi vi kan ikke forvente at folk drar tilbake dit med bakgrunn i det det som har skjedd der. Jeg ville selv hatt problemer med å ha møter i de rommene, og vi kan ikke forvente at andre vil gjøre det heller, sa styrelederen.

Det skal brukes lang tid i arbeidet med å planlegge hvordan ungdommen skal ta Utøya tilbake. Men det skal legges mye arbeid i å gjøre Utøya til en positiv og trygg opplevelse.

Dersom fondet skulle vise seg å inneholde mer midler en det som blir brukt på å bygge opp igjen øya skal dette brukes med formål om å hedre ofrene.

— Ingen av de midlene som kommer inn til fondet vil bli brukt til partifinansiering eller drift av AUF.