— Av alle mulige alvorlige livsbelastninger har denne påkjenningen høyest psykisk skadefrekvens, sier professor i katastrofepsykiatri, Lars Weisæth, til BT.

— Verden raser sammen når de man er mest glad i skader hverandre. Konsekvensen for barnet i slike saker blir dobbelt foreldretap.

Stresslidelser

Ikke bare lider barna tap, men de kan også ha følt seg i fare selv og fått groteske inntrykk. Dessuten får de skyldfølelse, og føler at de burde ha forhindret drapet.

— I boken «When father kills mother» av Dora Black, rapporteres det om ekstremt høy forekomst av posttraumatiske stresslidelser hos barna på over åtti prosent, sier Weisæth.

— Når far dreper mor eller omvendt, bør det straks mobiliseres hjelp på et høyt faglig plan for barna. Det må satses maksimalt på forebygging for å motvirke at sykdom får utvikle seg, sier Weisæth.

- Vis medinnlevelse

— Dramatiske opplevelser som dette setter spor resten av livet. Men det slår ulikt ut i forhold til hvor sårbar den enkelte er. For de fleste går det bra, sier voldsforsker Ragnhild T. Bjørnebekk til BT.

— Det er svært viktig å ha personer rundt seg som man er glad i, som støtter og som er der. Jo flere som støtter og hjelper, jo bedre er det.

— Hvordan bør folk i nærmiljøet opptre?

— Med åpenhet og medinnlevelse. Det er helt sentralt. Man må ikke holde avstand, men heller ikke presse noen til å snakke. La personene bestemme selv.