KJELL ØSTERBØ

De to selskapene klarer ikke å bli enige om hovedkontoret for det nye selskapet skal ligge i Bergen eller Haugesund.

I Haugesund tjener Gasnor gode penger og er kommet mye lenger i utviklingen enn Naturgass Vest i Bergen. For bergenserne har det meste gått galt siste halvåret, og Gasnor-eierne er ikke villig til å prise aksjene i Naturgass Vest særlig høyt.

Krangler om hovedkontoret

Begge selskapene selger samme naturgassen i samme markedet og har i tillegg mange felles eiere. Alle er derfor helt enige om at det er store synergieffekter å hente på å slå de to sammen til ett større selskap.

— Men slik det ser ut i dag, klarer vi ikke å bli enige om hvor hovedkontoret for det nye selskapet skal ligge. Vi har heller ikke klart å bli enige om hva de to selskapene er verdt, sier Statoil-direktør Gunnar Myrvang. Han er styreformann i Gasnor og leder arbeidsgruppen som jobber med å fusjonere de to selskapene.

Når han og Gasnor ikke er villige til å prise Naturgass Vest særlig høyt og heller ikke er villig til å legge hovedkontoret til Bergen, så har det sammenheng med at verken Myrvang eller andre er særlig imponert over det bergensselskapet har fått til så langt.

Gasslekkasje og stengning

Hensikten med LNG-fabrikken på Kollsnes er å kjøle ned naturgassen til flytende form. Dermed slipper man å bygge dyre rørledninger og kan i stedet transportere gassen i komprimert form med båt eller bil.

— Vi fikk imidlertid sprekk i en kjøleveksler som kjøler ned naturgassen. Gassen strømmet ut og vi måtte stenge ned hele anlegget. Tyske Linde har imidlertid på rekordtid levert et nytt anlegg, opplyser Wenche Teigland. Hun er konstituert administrerende direktør i Naturgass Vest.

Etter å ha vært nedstengt i drøye to måneder håper Teigland å ha LNG-fabrikken i drift igjen i løpet av denne uken.

Forsinket skip

Også den lille gasstankeren som skulle frakte den flytende gassen er blitt forsinket. Haugesundsrederiet Knutsen O.A.S som skal drive tankeren blir straffet med dagbøter for dette.

— Skipet er forsinket med fire måneder, Nå er det imidlertid kommet til Kollsnes hvor vi nå starter testing av utstyret. Håpet er å ha skipet i gang i neste uke, sier Teigland. Naturgass Vest kan neppe klandres for noen av disse forsinkelsene, men det har kostet selskapet dyrt. De har måttet skaffe sine kunder gass fra Gasnor sin lille LNG-fabrikk og transportert gassen med tankbiler. Naturgass Vest gikk derfor ut av fjoråret med langt svakere resultat enn budsjettert.

Fjernet direktøren

Oppe i det hele fjernet styret i selskapet Aksel Skjervheim som administrerende direktør, etter en lang periode med interne stridigheter som kunne minne om konfliktene rundt festspilldirektør Bergljót Jónsdóttir. Skjervheim fortsetter imidlertid som rådgiver i Naturgass Vest.

Det er derfor et selskap som ligger nokså nede for telling som er i fusjonsforhandlinger med haugesundere som oser av selvtillit. Et kompromissforslag fra bergenserne sin side har vært å gi administrerende direktør Erik Brinchmann i Gasnor sjefsjobben i det nye selskapet, som også skulle bære Gasnor navnet videre. Kravet til bergenserne har imidlertid vært at hovedkontoret må ligge i Bergen, der potensialet for videre vekst ligger. Haugesunderne har imidlertid blånektet å bli noen gassfilial for Bergen.

Statoil, Hydro, den tyske gasskjempen Ruhrgas og Norske Shell er felles eiere i begge selskaper. Av disse vil Statoil ha hovedkontoret til Haugesund mens Hydro vil til Bergen. Største eieren i Naturgass Vest er imidlertid BKK, som også er den klareste forkjemperen for Bergen.

Haugesund er uakseptabelt

Toppsjefen i BKK, Atle Neteland sitter også i arbeidsgruppen som prøver å få fusjonert de to selskapene.

Også han er pessimistisk og tror ikke man vil klare å komme frem til noen løsning i denne omgang, selv om alle rasjonelle grunner taler for at man burde få det til.

— Er det uaktuelt for BKK å akseptere at hovedkontoret legges til Haugesund?

— Ja, det er nok uakseptabelt, sier Neteland. Leder av arbeidsgruppen Gunnar Myrvang sier at styrene som alternativ til fusjon, vil se på mulighetene for samarbeid, der man kan hente ut åpenbare synergieffekter.

IKKE LENGER SJEF: Styret i Naturgass Vest har fjernet Aksel Skjervheim fra sjefsstolen i selskapet. Skjervheim jobber nå som rådgiver for selskapet. <br/>ARKIVFOTO: ARNE HOFSETH