— I 15,1 prosent av sakene vi behandlet i fjor, fikk klager direkte medhold. Dessuten trakk parkeringsselskapene 19,7 prosent av sakene, noe som også betyr at klager får medhold, opplyser daglig leder Elin C. Greiff i Parkeringsklagenemnda til Dagsavisen.

Det betyr at til sammen 34,8 prosent av klagerne opplevde at deres argumenter ble hørt.

Totalt mottok Parkeringsklagenemnda 2.944 klager i 2006, ifølge foreløpige tall. Det er om lag 550 færre enn i 2004, som var nemndas første hele år etter opprettelsen. Nedgangen trenger likevel ikke å bety at parkeringsselskapene er blitt «snillere».

— Vi informerer på våre nettsider om hvilke typer saker det ikke er noen vits å klage på, og har også lagt ut en del prinsippavgjørelser som vi tror interesserte sjekker før de eventuelt klager, opplyser Greiff.

Hver femte klager, 19,8 prosent fikk direkte eller indirekte medhold i 2005, vesentlig færre enn i fjor.