Tallene viser at 26,5 prosent av elevene som klaget på resultatet de fikk på avgangsprøven i norsk, fikk oppjustert karakteren sin. Seks av elevene gikk til og med opp to karakterer.

Nesten halvparten av dem som klagde på avgangskarakteren i engelsk fikk medhold, og 26,5 prosent av dem som var misfornøyd med mattekarakteren, fikk medhold, skriver Dagsavisen.

Til tross for stor sjanse for å få medhold når man klager, er det svært få elever som benytter seg av muligheten. Blant de 20.000 elevene som kom opp i norsk hovedmål i år, klagde kun 415 på karakteren.

– Flere burde ha klaget, men mange elever tør ikke, eller orker ikke fordi en klage innebærer mye ekstraarbeid og ventetid, sier leder Vibeke Mohn Herberg i Elevorganisasjonen (EO).

Utdanningsdirektoratet er ikke overrasket over at mange av dem som klager får medhold. Fungerende leder Åge Risdal i avdeling for elev— og lærlingvurdering i Utdanningsdirektoratet advarer samtidig elever mot forhastet klaging.

– Det er ikke alle som går opp. Noen ender opp med nedsatt karakter. Det skjedde med 18 av dem som klagde på resultatet i norskeksamen i år, sier han.