Riksmeklingsmannen forventer stor pågang denne våren. For første gang på fire år skal det gjennomføres forbundsvise forhandlinger, siden 2008 ble et spesialoppgjør for å ordne opp i pensjonsspørsmålet.

Det er stor fare for streik, sier forbundsleder Sture Arntzen i Handel og Kontor til egen nettside. De har to tvistesaker gående samtidig, blant annet kontoransatte i mediebransjen. De første som kan bli tatt ut av deres medlemmer, er ansatte i spedisjonsbransjen, frakt av gods og varer i selskaper som Schenker, Bring, DHL, Nor Lines og Tollpost.

Akkurat nå er det brudd i seks forhandlinger som er sendt til Riksmeklingsmannen. De berører 20.800 ansatte (saken fortsetter under tabellen).

Arbeidstakere Arbeidsgiver Berørte ansatte Tvistespørsmål Første mulige streikedag
Parat: Reisebyrå o.l. HSH 439 Nivå på minstelønn 7. mai
Handel og Kontor NHO 3134 Øke garantilønn til 90% av ind.arbeider 10. mai
Handel og Kontor MBL 562 Øke garantilønn til 90% av ind.arbeider 10. mai
Industri Energi: Kjemisk industri Norsk industri 8228 Regulering av minstelønn, kompetansemidler 15. mai
Norsk Arbeidsmandsfb: Renholdere NHO Service 4523 Øke garantilønn ift industriarbeiderlønn 20. mai
Norsk Arbeidsmandsfb: Vektere NHO Service 3988 Øke garantilønn ift ind.arbeiderlønn 11. juni

I tillegg har blant andre journalistene brutt sine forhandlinger med Mediebedriftenes Landsforening (MBL), men forhandlingene er ennå ikke berammet hos Riksmeklingsmannen.

Prinsipper i Parat — Jeg tipper det blir flere meglinger i år enn i et normalår, sier forhandlingsleder Turid Svendsen i Parat.

Lønnsforhandlingene for ansatte i reisebyråer og turoperatører har brutt sammen. Mislykkes meklingen mellom Parat og HSH, kan det bli streik i reisebransjen fra 7. mai.

— Det handler om et minstelønnsprinsipp. Vi kan ikke ha lavere minstelønn enn i for eksempel dagligvarebransjen, sier Svendsen.

I neste uke kan det bli mer trøbbel: Da starter forhandlingene for de kabinansatte i kriserammede SAS.

Kan ta ut 8000 Minstelønn er et gjennomgående tema i alle seks sakene som nå skal drøftes hos Riksmeklingsmannen.

— Vi er også opptatt av at det skal settes av kompetansemidler. Det vil gavne hele næringen. Og så vil vi ha en mer human overgang fra skift til dagarbeid, slik at de som slutter å jobbe skift av helsemessige årsaker får beholde skiffttillegget noe lenger, sier informasjonssjef Martin Steen i Industri Energi.

De har den største andelen medlemmer som kan bli tatt ut i streik med det første; mer enn 8000 medlemmer innen kjemisk industri. Hydro, Elkem, Yara, Eramet, Alcoa, Sør-Norge Aluminium, BIS Production Partner, Xstrata, Fesil og Rec er blant bedriftene som kan bli rammet.

— Vi utelukker ikke at vi tar ut alle med en gang, sier Steen.

Venter stor pågang

Mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service er frontene steile, sier informasjonssjef Trond Erik Thorvaldsen i NAF. De kan ta renholdere og vektere ut i streik i vår.

— Vi vil at renholderne skal få økt den garanterte minstelønnen. I dag er den 85 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vekternes garantilønn er enda lavere, sier Thorvaldsen.

Streiker renholderne, vil trolig skoler og andre offentlige bygninger måtte stenge etter kort tid. Manglende renhold vil bryte med lovkravene til inneklima og arbeidsforhold.

14 meglere skal håndtere forhandlingene hos Riksmeklingsmannen. Så langt i år har de fått 24 saker, hvorav 18 er løst.

— Når det er forbundsvise oppgjør, er det vanlig at det blir langt flere saker enn i år med sentrale oppgjør, sier Anne Brenden hos Riksmeklingsmannen.

Er streik en OK aksjonsform? Si din mening!