— Dette er normalt en overlevelsesreaksjon. Men hvis ingen griper fatt i det og skjønner at barna trenger hjelp, kommer reaksjonen senere. Barna har opplevd noe som med stor sannsynlighet gjør at senskader utvikles. Selv om de sier at de ikke trenger hjelp, vet vi bedre, sier psykolog Per Øystein Steinsvåg i Alternativ til vold.

Han understreker at drapet ikke bare er et traume der og da.

— Hendelsen vil virke inn på barna resten av livet. De vil gjenoppleve følelsene igjen og igjen, og dette vil forstyrre livene deres. Traumet kan stå i veien for at barna kan gå gjennom en nødvendig sorgprosess, sier Steinsvåg.