Etter press fra programlederen innrømmet finansminister Per-Kristian Foss at Sveriges bebudede reduksjon på 40 prosent i alkoholavgiftene vil slå inn i det norske avgiftsnivået for fullt.

Både Aps Hill-Marta Solberg og SVs Øystein Djupedal ga finansministeren rett i at svenskene vil avgjøre de norske avgiftene på alkohol. Lars Sponheim (V) og Marit Arnstad (Sp) tok noen forbehold om alkoholpolitikken, men konkluderte likevel med at også de må akseptere en reduksjon.

Og Kristelig Folkeparti var lykkelig fraværende og slapp følgelig å besvare spørsmålet.

Temaet for folkemøtet var om en rødgrønn regjering vil ødelegge norsk økonomi ved at renten igjen vil stige.

Reaksjonen i salen viste at kontantstøtten fortsatt er de rødgrønnes akilleshæl, mens 75 prosent av dem som ringte inn mente at et rødgrønt alternativ vil ødelegge norsk økonomi.