Pressen er tirsdag på befaring i de gamle kontorene til statsminister Jens Stoltenberg, på toppen av høyblokka i regjeringskvartalet, for første gang siden terrorangrepene.

Utstyrt med ånderettsvern, hjelm og annet beskyttelsesutstyr er en gruppe pressefolk tirsdag formiddag på befaring i det som inntil 22. juli var maktens sentrum i Norge.

Alle som skal inn i høyblokka må ha ånderettsvern fordi det er mye asbest i bygningen.

Rives eller ikke rives

Høyblokken ble sterkt skadet av bilbomben 22. juli, men de bærende konstruksjonene er intakt. Beslutningen om dette signaturbygget fra 1950-tallet skal rives eller ikke, blir tatt først neste år.

Det er den tidligere politidirektøren, departementsråd Ingelin Killengreen, som rett over nyttår skal gi sine samlede anbefalinger om høyblokken til fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap).

Beslutningen tas etter jul

VG har tidligere henvist til sentrale kilder, som forteller at statsråden allerede har tatt høyde for at riving blir den endelige beslutningen.

En alternativ rømningsvei til det ene trappeløpet som eksisterer i dag, vil stjele mye plass fra de tilgjengelige kontorlokalene. Det samme vil nytt ventilasjonsanlegg i forbindelse med bombesikring og forsegling av vinduene gjøre.Totalt sett krever en gjenoppbygging så store investeringer at økonomiske hensyn taler for riving og oppføring av et sikrere, mer moderne og tidsmessig bygg.

I tillegg tilsier sikkerhetsvurderinger at det er lite hensiktsmessig å legge Statsministerens kontor, som er nasjonenes maktsentrum, tilbake på toppen av et høyt bygg midt i Oslo sentrum.

Men beslutningen blir først tatt etter at en rekke faglige råd er innhentet, og regjeringen har gjort en grundig politisk vurdering.