• Oppvarmingen av kloden vil fortsette uansett hva vi gjør. Men skal vi unngå en global klimakatastrofe må politikerne handle nå.

OLE MATHISMOEN

Det var budskapet fra professor Eystein Jansen fra Bjerknessenteret til miljøvernminister Helen Bjørnøy og resten av regjeringen under gårsdagens presentasjon av rapporten fra FNs klimapanel.

— For å stabilisere situasjonen på dagens nivå, må vi mer enn halvere de globale utslippene, ja kanskje kutte med 80 prosent, sa Jansen, som har en sentral posisjon i FNs klimapanel.

- Moralsk ansvar

Oppvarmingen vil skyte fart frem til 2030, uavhengig av hvilke veivalg vi foretar nå. Fra 2030 vil vi merke effekten av utslippskutt, men da må politikerne fatte sine beslutninger rimelig kjapt. Årsaken er tregheten i klimasystemet. Og valgene som blir gjort, vil få enorm betydning for klimaet på jorden.

Fortsetter utslippene på dagens nivå, kan den globale middeltemperaturen øke med seks grader i dette århundre. Da snakker klimaforskerne om virkelig farlige endringer for menneskeheten. Hundrevis av millioner mennesker kan bli drevet på flukt fra områder som blir ørken eller lagt under vann.

Ubehagelige sannheter

Jansen mener Norge har et større moralsk ansvar enn de fleste andre land fordi vi som nasjon er blitt søkkrik på brenning av olje og gass.

Miljøvernminister Bjørnøy ville, klok av skade, ikke gi noen garantier med tallfesting av norske klimagasskutt. Hun sa imidlertid at Norge skal være en pådriver i internasjonale klimaforhandlinger.

— Dette er en rapport som er full av ubehagelige sannheter. Det er det viktigste klimafaglige dokumentet jeg har sett, sier Bjørnøy.

«Alle må kutte»

Heller ikke IPCC-sjef Rajendra Pachauri levner noen tvil om at Norges ansvar er stort:

— Uansett om man er et lite land, og slipper ut svært lite klimagasser i forhold til andre, må det kuttes så mye som overhodet mulig. Noe annet er absurd, sier Pachauri.

— Bortsett fra signaleffekten, hva er vitsen med at et land som Norge, som bare står for to promille av verdens CO2-utslipp, må gjennomføre en til dels smertefull samfunnsomlegging?

— Små land med små utslipp kan ikke slippe unna. Geografisk størrelse eller utslippsmengde kan ikke være avgjørende, sier Pachauri.

AFTENPOSTEN/BERGENS TIDENDE

Nævra, Arne