— Medlemmene våre har sagt et klart nei. 73 prosent av medlemmene har sagt nei. Nå blir det streik, sier lederRagnhildLied i Utdanningsforbundet.

Klokken 12 la Riksmekleren frem resultatet av uravstemningen blant Utdanningsforbundets medlemmer, hvor lærerne har stemt over arbeidstidsavtalen med KS (kommunesektorens organisasjon).

Flertallet av lærerne har stemt nei.

Streiken starter allerede 1. juli. Da tas 36 lærere ved ungdomsskolen Rothaugen skole i Bergen sentrum ut i streik. Deretter vil den trappes opp etter sommerferien.

Mistolket lærerne

Under pressekonferansen onsdag innrømmet Utdanningsforbundet at de ikke hadde vært på nett med sine egne medlemmer.

— Vi undervurderte stemningen blant medlemmene våre. Vi anbefalte en arbeidstidsavtale som forutsatte tillit og gode lokale prosesser for å kunne finne fleksible løsninger. Men klimaet er helt tydelig ikke til stede for en slik avtale, sier leder Ragnhild Lied.

Nå konsentrerer fagforbundet seg om tiden fremover.

— Vi har fått kritikk og den har vi tatt til oss. Nå er oppdraget vårt å lede en streik, og det skal vi gjøre, sier hun.

Kan ramme 100.000 lærere

— Vi opplever nå at vi er en samlet organisasjon som står bak dette, sier Lied.

Utdanningsforbundets rundt 93.000 medlemmer i det såkalte KS-tariffområdet slutter seg dermed trolig til tre andre lærerorganisasjoner som har bestemt seg for å streike i protest mot meklingsresultatet.

Konflikten om ny arbeidstidsavtale kan derfor resultere i at over 100.000 lærere kan bli tatt ut i streik, melder NTB.

- De må høre på grasroten

Streiken viser at sentralledelsen ikke har forstått hva lærerne både mener og ønsker, sier Niclas André Bødtker Christensen, lærer og tillitsvalgt ved Kjøkkelvik skole.

— Og det må de stå til regning for nå. Streiken viser også at det er høy deltakelse blant medlemmene og at det er medlemmene som til syvende og sist styrer, sier han.

- Hvorfor er det riktig med streik nå?

— Nå snakker jeg først og fremst for min egen del, men det er fordi det markerer en trend som er sterkt mislikt. Det er også en melding til KS om at dette er en retning vi sterkt misliker og det må de ta til etterretning. De må høre på grasroten.

Utdanningsforbundet har mobilisert for å få medlemmer til å godta avtalen, men også sentrale tillitsvalgte har vært usikre på hva de skulle stemme.

KS: Skuffet over utfallet

— Det er skuffende at lærerne har sagt nei til et forslagbåde Utdanningsforbundet og KS har anbefalt. Dermed sier de nei til en avtalesom legger til rette for å utvikle en kollektiv samarbeidskultur i skolen, noebegge parter mener er nødvendig, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes iKS i en pressemelding onsdag.

Han understreker at kommunene og fylkeskommunene, samt 37 avde 40 arbeidstakerorganisasjonene KS forhandler med, nå har sagt ja tilmeklerens forslag til løsning, og endringene iverksettes for disse.

Sundnes avviser også blankt at avtalen er et uttrykk formistillit til lærere, eller at den vil være til skade for elevenes læring:

— De som for alvor tror at Utdanningsforbundet villeanbefalt en avtale som bygger på mistillit til lærerne, eller vil føre til endårligere skole, kjenner Utdanningsforbundet dårlig, sier han.

Truer med å melde seg ut

Ankepunktet for de fleste lærerne når det gjelder den avtalen de stemte over i uravstemningen, har vært den nye regelen om at lærerne skal være til stede på skolen i 7,5 timer hver dag. Flere har truet med å melde seg ut av Utdanningsforbundet etter at de anbefalte avtalen og mange har flagget «nei»-standpunktet høyt. Facebook-siden «arbeidstidsforhandlingene» har nærmere 30.000 medlemmer og det diskuteres daglig rundt avtalen. Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, har også blitt skjelt ut av sine egne for å ha godtatt avtalen.