Førsteamanuensene Ståle Einarsen og Anders Skogstad ved Universitetet i Bergen (UiB) har startet en omfattende kartlegging av destruktive norske sjefer og konsekvensene av deres atferd. De to psykologene har samarbeidet med psykologistudentene Merethe Schanke Aasland og Anne Marie Sand Bakken om prosjektet.

Arbeidslivsforskerne sier til Bergens Tidende at vi vet påfallende lite om hvor utbredt destruktivt lederskap er. Dette tenner deres vitebegjær.

Forskerne vet også at destruktiv ledelse setter dype spor i menneskesinnet, og noen arbeidstakere blir helseløse av sjefens oppførsel.

Einarsen sier kvinner husker bedre det sosiale ubehag og ser ut til å plages lengre enn menn med ettervirkningene.

Vanskelig å vinne kampen

— Hva kan en arbeidstaker stille opp med mot et slikt regime?

— Refleksjon og gjennomtenkte handlinger. Du kan selvsagt kjempe mot. Å kjempe mot en slik fiende kan gi deg utrolige krefter og selvtillit, men det er vanskelig å vinne slike kamper.

Søk under alle omstendigheter råd hos et menneske du vurderer som klokt, ikke gå til dem som snakker deg etter munnen. Et typisk råd derfra kan være: «Stå på, slå tilbake!»

Velg en rådgiver du er sikker på ikke har egne interesser å ivareta, sier psykologen.

Flytt vekk i tide

— Hvis det synes håpløst å endre på forholdene, bør en arbeidstaker flytte vekk fra den destruktive lederen snarest råd er. Husk at om ti år vil det ikke være noen unnskyldning for deg og din jobbinnsats at du har hatt en udugelig sjef. En av farene med å jobbe under en slik sjef er at du selv blir mindre effektiv og kompetent.

— Hva bør en organisasjon gjøre med en destruktiv sjef ?

— Unngå å forfremme han eller henne og å lage seg bedre rekrutteringsprosedyrer. Tilbakemelding og veiledning er nødvendig. Destruktiv ledelse kan også bekjempes gjennom løpende lederevalueringer, sier Einarsen.

Må ikke tolereres

— Viktigst er imidlertid at bedriften skaper en kultur der destruktiv ledelse ikke tolereres. Vårt erfaringsmateriale viser at destruktive ledere for lenge har fått lov å utøve sitt lederskap uten tilbakemelding, advarsler og sanksjoner.

— Men en leder må vel ha lov å si ifra så det blir forstått?

— Folk greier å skille mellom harde og rettferdige ledere og de som opptrer på en måte som demotiverer og saboterer jobbutførelse og trivsel. Det er ikke snakk om å innføre «snillisme» i norsk ledelse, sier Einarsen.

Kulturen lever videre

— Blir alt bra hvis en destruktiv leder fjernes?

— Det er typisk for slike ryddesjauer å ta lederen, men han eller hun kan etterlate seg et miljø splittet i mange leirer og allianser. Kulturen alle trodde ble fjernet sammen med lederen, vil leve videre fordi miljøet og menneskene har lagt seg til spesielle vaner og væremåter. Derfor trengs det i noen tilfeller etterarbeid under ledelse av fagfolk, understreker psykologen.

— Hvis stressnivået er høyt i en organisasjon, skal det lite til før konflikter oppstår. Den som opplever en kultur som destruktiv, må samtidig ha mot til å gå i seg selv. Det finnes både konstruktive og destruktive medarbeidere.

To ansikter

— Hvem bør kunne avsløre en destruktiv mellomleder?

— En leder som er destruktiv i forhold til sine underordnede, kan virke effektiv i samhandling med kunder og overordnede og presentere en økonomisk veldrevet avdeling. Da vil resten av organisasjonen ha problemer med å forstå en klage fra gulvet.

Den destruktive lederen kan også ha en rekke støttepersoner i systemet, noe som gjør det både vanskelig - og farlig - å ta opp forholdet med sjefens overordnede.

Kommer med bok

Boken «Ledelse på godt og vondt» som kommer den måneden, tar opp temaer som destruktiv ledelse, personlighet og ledelse, ledelse og makt, selvledelse osv.

Anders Skogstad og Ståle Einarsen har redigert boken i samarbeid med en rekke fremstående ledelsesforskere i Norge. Boken kommer ut parallelt med forskningsprosjektet om destruktive ledere.

I KLEMME: Arbeidstakeren som utsettes for en destruktiv sjef har ikke mange valg, mener førsteamanuensis Ståle Einarsen.
FOTO: MARTE ROGNERUD