OLAV GARVIK

— Dette er overveldende, for vi har ikke satt i gang noen vervekampanje for å få folk til å melde seg inn i Kristelig Folkeparti. De er kommet på egen hånd, aldeles uoppfordret, og for det meste via internett, sier lederen i Hordaland KrF, Torill Selsvold Nyborg, til Bergens Tidende.

Denne pågangen av nye som vil være aktivt med i KrF er skjedd samtidig som partiet har fått mye negativ oppmerksomhet i forbindelse med skiftet av leder. Ikke minst Dagfinn Høybråten personlig har siden han ble valgt i januar, blitt møtt med mye kritikk i presse og kringkasting.

Knapt noen utmeldinger

Tilstrømningen av nye medlemmer i Hordaland er langt større enn ellers i landet. Totalt sett er det dessuten bare Rogaland som har flere KrF-medlemmer enn Hordaland. Mens partiet på landsplan har 43.663 navn i medlemskartoteket, er 5543 av disse bosatt her i fylket, opplyser fungerende generalsekretær Knut Are Hole til BT.

— Hvor mange har så vendt partiet ryggen og meldt seg ut?

— Nesten ingen. Det er knapt noen som har meldt seg ut i protest, sier fylkessekretær i Hordaland KrF, Kari Sørheim.

— Hva tror du selv er grunnen til at så mange nye har meldt seg inn i partiet, Selsvold Nyborg?

— Jeg lurer litt på om det skyldes en verdimobilisering, som støtte til det Dagfinn Høybråten står for. Når han har fått så hard medfart fra enkelte hold, kan det ha ført til at folk ser behov for å slutte rekkene. Vi gjorde jo heller ikke noe godt valg i fjor, og den medlemsutviklingen vi har vært vitne til i år kan tyde på at flere har klatret ned fra gjerdet og vil støtte oss, sier hun.

Mistrøstige målinger

På meningsmålingene har det derimot vært en mistrøstig vår for KrF. På enkelte målinger har partiet ligget på 5-tallet. Lederskiftet ser ikke ut til å ha gitt partiet noe løft i så måte.

KrFs informasjonsleder Maria Hasselgård er overbevist om at partiet nå er over kneiken, ettersom MMI-målingen som Dagbladet gjenga sist mandag viste 8,7 prosent oppslutning om KrF. Den er også den første målingen som er gjort etter ommøbleringen i regjeringen.

Press mot flere fylker

Blant tillitsvalgte i KrF krysser man fingrene i håp om at Dagfinn Høybråten skal få fast plass på Stortinget neste høst. Brevet fra partiets sentralstyre med direkte oppfordring til fylkeslagene i Møre og Romsdal og Østfold om å nominere ham har skapt reaksjoner i begge fylker.

De fleste er enige om at han fortrinnsvis bør bli nominert i sitt eget fylke, Akershus. Men der har - i hvert fall foreløpig - Valgerd Svarstad Haugland stilt seg i veien. Hun ønsker fire nye år på Stortinget, og Høybråten akter ikke å utfordre henne.

Men siste ord er ikke sagt. Nominasjonsprosessen i Akershus er ikke kommet skikkelig i gang. Det er den heller ikke i Oslo, som også kan være en aktuell valgkrets for partilederen. KrFs stortingsrepresentant derfra, Lars Rise, har på det nåværende stadium grunn til å være like urolig som Svarstad Haugland, etter det Bergens Tidende har grunn til å tro.

I STORMKAST: Dagfinn Høybråten har som partileder høstet mye storm og motbør. Men nye medlemmer har strømmet til.<br/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND