Det finnes ingen oppgave over hva den nå 64 år gamle Uppstrøm har brukt pengene til. Han var kjent for et ekstravagant personlig forbruk med dyre biler, galopperende hester og annen luksus.

Uppstrøm disponerte sin kones eiendomsselskap Paleum, etablert i slutten av 1998. I løpet av tre år hadde han stukket hånden i kassen og forsynt seg med 42 millioner kroner. Da var kassen tom.

Senere er 30 millioner bokført som lån, Borevisor Jan Levin i Seim-komplekset anser dette som ulovlige opptatte lån. Dette er ikke tema i rettssaken, men hører med til bakteppet.

De nye eierne av det synkeferdige Paleum kjøpte selskapet for to kroner fra Uppstrøm. De har tilsynelatende ikke løftet en finger for å drive inn pengene Uppstrøm lånte. Dette er heller ikke tema i saken. Oslo politikammer har henlagt en sak om disse forholdene på grunn av manglende kapasitet.

Rolle i Seim-saken

I straffesaken i Bergen Tingrett dreier det seg om 43 millioner kroner Uppstrøm-sfæren ble tilført fra Seim og hans forskjellige selskaper. Dette var etter at Paleum, i følge borevisor Levin ikke kunne tilføre Upstrøm mer midler fra 2001. Det er disse pengene som, sammen med uttak av 16 millioner til Seim selv, er sakens kjerne. Tilsammen gikk det ut 84 millioner fra selskapene.

I brev fremstiller Uppstrøm og hans forsvarer Erling Lyngtveit Uppstrøm som en beskjeden, sykelig mann som hadde liten kunnskap om hva som skjedde. Han mener at han godtroende mottok pengene han fikk fra Seim. Det var nedbetaling av provisjon for medvirkning. Uppstrøm gir inntrykk av at han hadde klokkertro på Seim som forretningsmann, og trodde han hadde full orden på det han foretok seg.

Seim, og flere som har vitnet i andre rettssaker, har en helt annen oppfatning av Uppstrøms rolle. Han blir betraktet som aktiv verdensmann som i høy grad var deltakende i alle prosesser. En som visste hva som foregikk uten å bry seg om detaljer, men med et konstant behov for store penger.

Carl Fredrik Seim har hele tiden hevdet at pengeoverføringene til Uppstrøm-sfæren var kortsiktige likviditetslån som Paleum trengte.

Når Seims advokat Trygve Staff vil ha Uppstrøm til stede, så er det nærliggende å tro at personen Uppstrøm i seg selv vil gi retten et bilde som Carl Fredrik Seim vil tjene på.

Enormt press

Det utspiller seg en kamp i Bergen Tingrett, Det legges et enormt press på Tor Arne Uppstrøm. Rettens innstilling synes å være at så sant han «kan sitte på en stol» skal han møte. Med mindre en helsevurdering går på at det er umulig for ham å være til stede innen rimelig tid, så vil retten trolig bruke alle midler den kan for å tvinge Uppstrøm til Bergen.

Det er flere grunner til at det er viktig å få den 64 år gamle Uppstrøm ut av sykehuset i London:

  • Det vanskelig å gjennomføre en forsvarlig sak mot de to andre tiltalte, Carl Fredrik Seim og Berthram Vedeler, uten at sentrale Uppstrøm kan forklare seg om sin rolle.
  • En utsettelse på ubestemt tid av hele saken skaper store problemer med tanke på ny beramming for retten, advokatene og rundt 100 vitner.
  • Det er allerede gått så lang tid siden handlingene fant sted – fem år – at det er grenser for hvor lenge de andre tiltalte må vente for å få en avgjørelse.
  • Å splitte saken i to – en nå og en senere mot Uppstrøm – medfører store kostnader og problemer for de involverte.I dag skal rettens sakkyndige komme med sin vurdering av om Tor Arne Uppstrøm er i stand til å møte i retten.