Statsselskapet har kostet på seg nye logoer, nye uniformer til ansatte og nye farger på bilene for vel 300 millioner kroner. Fra og med fredag markedsfører Posten Norge seg under navnet Bring overfor bedriftskunder i Norden. Logoen er grønn og tatt fra det svenske selskapet Box Group som Posten har kjøpt opp.

Posten viderefører imidlertid Posten-navnet og rødfargen i Norge, men har fornyet logoen slik at ligner den nye Bring-logoen.

– Utenfor Norge vil ikke Posten-navnet fungere, fordi det kan forveksles med andre lands postselskaper, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Kronen er vekk

Et slags stilisert posthorn er fremdeles med, men kongekronen har forlatt postlogoen. I Postens 362. år tilfredsstiller ikke lenger selskapet retningslinjene for å bruke den.

Totalt vil merkevareomleggingen koste 300 millioner kroner bare i 2008. Omprofilering av biler og materiell skal gjennomføres over en treårs periode.

I den to år lange prosessen var det til slutt det svenske designbyrået Grow som vant den gjeve kontrakten. Hvor stor andel av den totale prislappen designerne har fått, vil derimot kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme ikke ut med.

Etableringen av ett merkenavn utad i det voksende bedriftsmarkedet skjer også etter erkjennelse av at Posten har framstått som utydelige og lite synlige. De siste årene har det statseide selskapet kjøpt opp konkurrenter og nye bedrifter for 5 milliarder kroner. Det viktigste framover er å ekspandere i Norden.

Reaksjoner

Designet og prislappen på nye logoene som Posten viste fram fredag, har høstet både harme og skuffelse. Mens partileder Torstein Dahle i Rødt raser over pengebruken, spenner dommen i designerkretser seg fra trist til forståelse over valget.

Line Støtvig i designbyrået Tangram sier NA24 at hun er lei seg over de nye logoene.

– Jeg hadde håpet at den statlige tyngden og tradisjonen som Posten representerer skulle bli videreført. Men resultatet ble det jeg fryktet. Logoen blir som en hvilken som helst moderne, ordinær logo, sier Støtvig.

Dinamo Design hadde Posten som kunde inntil 2003. De hadde forbud mot å røre posthornet og kronen. Leder Anniken Fjelberg at hun forstår hvorfor selskapet velger å gjennomføre en stor endring.

– Posten måtte ta et stort valg og har valgt å gjøre det store spranget i stedet for en liten justering. De vil være en tydelig aktør på det nordiske markedet, sier Fjelberg til NTB.

NYE FARGER: Konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge presenterte fredag nye logoer og den nye merkevaren Bring. Alt skjedde på taket til Postbygget i Oslo.
Larsen, Håkon Mosvold
NYTT OG NYTT: De nye logoene til Posten (t.v.) og Bring (t.h.)
Larsen, Håkon Mosvold