Grunnen til at over 200 personer er blitt syke etter opphold på Clarion hotell Gardermoen i helgen, er trolig utbrudd av norovirus.

– Vi antar noroviruset er det som alle er smittet av, men vi har en del spørreskjemaer ute. Så får vi se om de underbygger den teorien. Det er liten sjanse for at det er to virus som er i omløp på samme tid. Alle forløp og symptomer tyder på at vi har funnet svaret, sier seksjonsleder Kristin Styrmo ved Mattilsynets distriktsavdeling på Romerike til NTB.

Sykdomsutbruddene begynte under Diabetesforbundets 60-årsfeiring på Clarion hotell Gardermoen i helgen, og foreløpig er over 200 personer blitt syke. Onsdag ble det påvist norovirus type 2 i prøvene fra tre personer.

– De tre personene er innlagt på sykehus etter hotelloppholdet. Det er ikke uvanlig at dette viruset smitter via mat, vann og kontakt med smittede personer, sier Styrmo.

Smittestoffet er dermed identifisert, men Mattilsynet og Kommunelegen arbeider videre med å påvise selve smittekilden.

Omgangssyke

Noroviruset er av slaget som fører til vanlig omgangssyke, og smittefaren er stor kort tid før sykdommen bryter ut og i én til to dager etter utbruddet. De som har vært syke og som arbeider i helseinstitusjoner eller med mat, anbefales å holde seg hjemme et par dager etter sykdom.

– Alle som kommer i kontakt med personer som er syke, kan bli syke. Dette fungerer som en vanlig omgangssyke. Noroviruset går i epidemier, sier kommuneoverlege Unn-Berit Schjervheim til NTB.

– Her er det kjempeviktig å være omhyggelig med hygiene. Vask hendene skikkelig. Det er helt vanlig i en slik situasjon at smitten går videre til andre, sier Schjervheim.

Schjervheim mener smittekilden kan bli vanskelig å identifisere.

– Dette handler om høy tetthet av mennesker som har vært samlet på et sted. Det har vært smitte i omgivelsene. Noroviruset overføres via mennesker, forklarer hun.

Åpner hotellet

Torsdag åpner Clarion Hotel på Gardermoen igjen, etter å ha vært stengt i to dager som følge av sykdomsutbruddene.

– Hotellet har blitt spylt ned. Alt er rengjort og i orden når det gjelder kjøkken og matservering, sier kommuneoverlege Unn-Berit Schjervheim til NTB.

I forkant av åpningen vil kommunelegen holde et informasjonsmøte med hotellets ansatte.

– Vi ønsker å informere de ansatte om hva som har skjedd. Vi har også lagt inn nye rutiner når det gjelder sykdom blant ansatte. Det skal ikke være lov å komme på jobb før man har vært frisk i minst et døgn etter sykdom, sier Schjervheim.

Mottakelige

Antall syke tilknyttet Diabetesforbundets konferanse er kommet opp i 141 personer. Og da sykdomsutbruddene slo til på fredag måtte ambulansene kjøre skytteltrafikk til sykehus over hele Østlandet. 36 personer ble sendt til sykehus.

– Noroviruset er ikke noe farligere enn en kraftig forkjølelse. Diabetikere har nedsatt immunforsvar og er ekstra mottakelige for denne typen virus, forteller Schjervheim.

ÅRSAKEN KLAR: Noroviruset var skyld i at over 200 personer ble syke i helgen.
PER ANNAR HOLM, AFTENPOSTEN