Etter at avgiften på «rullings» gikk i taket fra nyttår, koster en pakke rulletobakk nå ca. 150 kroner for 50 gram i norske butikker. Om bord på Fjordline er prisen 49 kroner pakken. Ved kjøp av lovlig kvote — fem pakker - sparer du ca. 500 kroner.

Om bord får du brennevin ca. 200 kroner under polpriser. På en rimelig flaske vin sparer du ca. det samme som alkoholavgiften i Norge - 35 kroner for en vanlig flaske. En slik ordinær kvote gir deg 735 kroner i besparelse. Billetter selges på kampanjer fra ca. 400 kroner. Overskudd over 300 kroner.

Mange vil innvende at regnestykket ikke holder. Du må jo bruke penger de to dagene du er om bord. En ok innvending, men i realiteten vil mye av det forbruket bare øke overskuddet. Røyker du en pakke tobakk om bord - som du ellers ville ha røykt i land - da øker det overskuddet med 100 kroner. Bruker du en flake brennevin på lugaren, i stedet for en polflaske hjemme, er overskuddet økt med ytterligere 200 kroner.

Selv om du nå bruker 100 kroner dagen på mat så har du en fortjeneste på ca. 400 kroner, når du går i land, i forhold til om du kjøpte og brukte de samme tingene i Norge

I fjor kom det nye regler. De innebærer at du har anledning til forenklet fortolling av inntil 27 liter øl og vin med inntil 22 volumprosent styrke. Satsene varierer. En vanlig vinflaske koster 35 kroner i toll - eller 47 kroner literen. Du kan ta med inntil fire liter brennevin for 180 kroner per vanlige flaske (260 kroner literen). Du kan også ta med 10 ekstra pakker med tobakk for 210 kroner per 100 gram i avgift. Inntil to kartonger ekstra sigaretter for 420 kroner i avgift per kartong.

Kanskje kan du tjene litt her også. Ofte vil totalprisen gå ut noenlunde likt med priser i Norge. Men, om ikke annet kan enkelte kanskje ha gleden over at Høybråten og hans «gledesdreperkumpaner» får litt mindre fra dem til statskassen.

Trøsten for alle - som liker en god sigar eller en sigarett til kaffen - er at det i hvert fall er en «frihavn» når dørene stenges for dem i land - om få måneder. Om bord tilrettelegges det nemlig for at røykere og ikkerøykere kan trives i samme «Hus» - om enn ikke alle på samme sted samtidig. Her gjelder valgfrihet. Om antirøykere mener dette er «umoralsk», så minner vi om at tobakk fortsatt er fullt lovlig vare - også i land.