Mangeårig departementsråd Morten Ruud i Justis— og politidepartementet søkte avskjed i april. Ruud hadde da vært ansatt i Justisdepartementet siden 1976, og departementsråd siden 1997.

-Åpenbart alvorlig

I 22. juli-kommisjonens rapport kommer det frem alvorlig kritikk mot departementets administrative ledelse, for måten den håndterte den umiddelbare krisesituasjonen i timene og dagene etter terrorangrepet.

Kommisjonen er kritisk til at Justis- og politidepartementet ikke fulgte sin egen kriseplan. Den slår fast at departementet i alvorlige krisesituasjoner skal etablere formell kriseledelse og sette stab. «Dette sentrale tiltaket ble ikke iverksatt, selv om man åpenbart sto overfor en helt ekstraordinær og svært alvorlig hendelse med fare for ytterligere opptrapping» skriver kommisjonen.

Justisminister Knut Storberget, på sin side, var overbevist om at departementet hadde satt stab. Det var basert på en misforståelse, har han forklart til kommisjonen.

«Kommisjonen mener videre det var en alvorlig feilvurdering da Justisdepartementets administrative ledelse ikke vurderte å påse at det mer overordnede Sivilt beredskapssystem ble iverksatt» heter det også.

Regjeringen varslet bra

Regjeringen og departementene får i hovedsak godkjent for sin håndtering av informasjon utad og varsling internt. Bare én medarbeider i Krisestøtteenheten, en 25 år gammel IT-konsulent, var på jobb da bomben gikk av. Krisesenteret var tilnærmet uskadd. Mannen fikk raskt tak i sine overordnede på telefon.

Kommisjonen har gjennomført en spørreundersøkelse som viser at varsling av egen ledelse og annet nøkkelpersonell gikk raskt og effektivt i nesten alle departementer. Dette gjaldt også Statsministerens kontor. I Landbruksdepartementet konkluderte man i etterhånd med at varslingsrutinene ikke hadde vært gode nok.