JON TUFTO

jon.tufto@bergens-tidende.no

Bergens Tidende avslørte i går at bare vel en tredjedel av mannskapene på KNM «Kvikk¤ i perioden 1987-1998 var kommet med på Marinens lister over tjenestegjørende. Fødselsregisteret har gransket listene, og mener informasjonen er systematisk feilaktig når det gjelder dette ene fartøyet. Forsvarsdepartementet har det øverste ansvaret for undersøkelsene. -— Forsvarsdepartementet vil selvsagt til bunns i dette. Vi kan ikke slå oss til ro med tvil, og vil følge godt med på det videre arbeidet i saken, sier statssekretær Kjell Alvheim i Forsvarsdepartementet. I dag er det Statens Arbeidsmiljøinstitutt som leder arbeidet med «Kvikk¤-saken. Forsvarsdepartementet vil la instansen få sluttføre arbeidet, til tross for feilene BT påpekte i går. Det er ikke aktuelt å be utenlandske eksperter foreta en uavhengig granskning av de mangelfulle listene fra Sjøforsvaret. -- Nei, det er ikke nødvendig, og det ville uansett vært utidig av oss å blande oss inn nå. Statens Arbeidsmiljøinstitutt er en uavhengig instans, og jeg har tillit til at de vil sluttføre undersøkelsene på en god måte. Vi får eventuelt vurdere å sette i gang en ny granskning når vi ser resultatene av arbeidet, sier Alvheim. BT snakket også med forsvarsminister Eldbjørg Løwer i går kveld. Hun ville vente til mandag med å kommentere den siste utviklingen i «Kvikk¤-saken.