Fra 1. april i år har ikke mødre lenger rett til å nekte DNA-test i farskapssaker.

— Det vil være overraskende om det ikke ble en økning i antall saker, men vi vet ikke hvor mange dette blir, sier avdelingsdirektør Tove Riise i Barne- og familiedepartementet til Dagsavisen.

Dagens lovverk har stilt krav om at man må gå til sak innen ett år etter man har fått mistanke om at en annen kan være far. Det har også vært svært vanskelig å få endret juridiske farskap som har vært fastsatt ved dom.

Det nye lovverket åpner for at man kan gå til domstolene og få en rettslig kjennelse for DNA-test av alle parter.

Den nye barneloven vil få tilbakevirkende kraft. Menn som urettmessig har betalt bidrag, vil få pengene tilbakebetalt fra trygdekontoret, men beløpet er ikke indeksregulert og man får heller ikke renter på pengene. De som vil ha kompensert dette tapet, er henvist til privat søksmål. (NTB)