– Klart lovstridig, sier Norsk Redaktørforening om hemmelighold rundt ansettelsen av nytt barneombud

Dokumentene er verken journalført eller arkivert.

– Det er klart lovstridig, sier generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening.

Bergens Tidende ba i går departementet om en fullstendig dokumentliste over alle dokumenter i saken om ansettelse av nytt barneombud.

Svaret fra arkivavdelingen i Barne— og likestillingsdepartementet var at «prosessen foreløpig har gått utenom vårt journalsystem».

Kan avklare kontakten

En av årsakene til at dokumentlisten er viktig, er de mange spørsmålene knyttet til det nye barneombudets søknad.

Ida Hjort Kraby var en av søkerne da jobben som barneombud ble lyst ledig. Men på den listen de andre søkerne fikk se – det nåværende ombudet, Reidar Hjermann, inkludert – var ikke navnet hennes med.

Barne- og likestillingsdepartementet har forklart dette med at Hjort Kraby først trakk sin søknad, før hun noe senere – og etter at fristen var gått ut – varslet at hun likevel opprettholdt sin søknad.

Ifølge VG vil hun ikke forklare hvorfor søknaden ble trukket, og hvorfor kontrabeskjed ble gitt noen dager senere.

Departementets kommunikasjonsrådgiver, Torstein Rudi, sier til VG at han ikke kjenner til at statsråd Manuela Ramin-Osmundsen ble informert om at Hjort Kraby trakk sin søknad.

Alt skal registreres

Innsyn i sakens dokumenter kan bidra til å avklare hva som har skjedd i prosessen før statsråden bestemte seg for å utnevne sin bekjente, Ida Hjort Kraby, til nytt barneombud. I journalene skal alt av kommunikasjon, e-post inkludert, registreres.

Bergens Tidende har, via pressetjenesten, bedt om svar på hvorfor dokumentene ikke er journalført, og fastholdt kravet om innsyn i en komplett dokumentliste. Departementet besvarte ikke denne henvendelsen i går.

Det eneste arkivet hadde journalført var den kongelige resolusjonen hvor nytt barneombud ble beskikket, og en søkerliste.

Ifølge arkivloven med tilhørende forskrifter skal saksdokumenter «registreres i journalen før de går til saksbehandling».

Meget alvorlig

– All kommunikasjon ut og inn av departementet skal journalføres fortløpende. Jeg er mektig overrasket over at det ikke har skjedd, og kan i farten ikke huske å ha hørt om tilsvarende. Det er meget alvorlig hvis departementet holder ansettelsesprosessen utenfor journalene. Dokumentene skal journalføres fortløpende, nettopp for at man skal kunne kontrollere saksprosessen. Når dokumentene ikke registreres, så kan verken allmennheten eller andre søkere kontrollere hva som har skjedd, sier Nils E. Øy.

HABILITET: Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité vil blant annet ha svar på habilitetsspørsmål når den ber statsråd Manuela Ramin-Osmundsen om en redegjørelse.
Knut Falch