Regjeringen kjører tøffingkampanje mot alkoholforbruket i Norge, trass i reduserte avgifter på alkohol. Arbeids— og sosialdepartementet jobber med nye forskrifter til alkoholloven. Forskriftene har vært på høring og det er i sin høringsuttalelse Justisdepartementet knuser til mot flaskene i avisenes og ukebladenes spalter.

Grunnloven og avisene

Det er Dagfinn Høybråten som er ansvarlig statsråd for forskriftene. Myndighetene tar sikte på at de nye forskriftene skal tre i kraft 1. juli. Sluttarbeidet vil derfor gå raskt. Da departementet foreslo en ny alkohollov i fjor, skrev departementet at «omtale av alkoholholdige drikkevarer som er underlagt redaksjonell frihet er indirekte beskyttet av Grunnlovens § 100 om trykkefrihet. Betingelsen er at omtalen verken er initiert eller finansiert av alkoholnæringen».

Men Justisdepartementet, hvor Venstres Odd Einar Dørum er øverste ansvarlige, er ikke fornøyd med tingenes tilstand, og ber KrF-statsråd Høybråten vurdere om ikke vinspaltistene og avisene i realiteten fungerer som reklamekanal for alkohol.

Fører til stort salg

I høringsuttalelsen skriver departementet:

«Vi vil imidlertid peke på et område som etter hvert også har fått karakter av reklame for alkoholholdig drikk - både øl, vin, hetvin og brennevin. Dette gjelder dagsavisers (og uke- og fagbladers) såkalte vinspalter med videre som fremstår som «faglige» vurderinger av for eksempel vin, men der gjerne bilder av merket, samt karaktergivning, får en fremtredende plass. For enkelte merker vil dette i praksis virke som reklame, noe som man uformelt kan få bekreftet ved Vinmonopolets utsalgssteder når visse vintyper får bra omtale.

Vi reiser spørsmål ved om slik omtale der logo/varemerke og/eller karaktergivning gis en fremtredende plass, kan og bør omfattes av utkastets § 9-1 andre ledd. Slik omtale er ikke nødvendigvis betalt som reklame. Vi mener spørsmålet bør klargjøres».

I klartekst ber Justisdepartementet altså om at det klargjøres om vinspaltene kan rammes av reklameforbudet. Og det er avbildning av flasker, samt terningkastene, som Justismyndighetene bruker som brekkstang for eventuelt å stoppe gratisreklamen for vin- og brennevinsprodusentene.

Vil ha kald Munkholm

Informasjonssjef Jan Ottesen i Vin- og brennevinsleverandørenes forening sier forslaget «er helt på siden».

— Dette er snakk om ytringsfrihet og medienes ulike redaksjoner må kunne bestemme hva som skal på trykk. Det er jo naturlig å vise leserne hvilket produkt man omtaler, og forslaget vil også føre til en del vanskelige grensedragninger. Skal det være forbudt å vise bilder fra vingårder? Nei, dette forslaget forventer jeg ikke blir en realitet, sier Ottesen.

Det er ikke bare Justisdepartementet som har avgitt høringsuttalelser. Helsetilsynet tar til orde for at alle butikker som selger øl må pålegges å tilby kaldt alkoholfritt øl, hvis vanlig pilsner også selges fra kjøledisk i butikken.