Avgåtte Enova-direktør, Eli Arnstad, har fått en gullkantet konsulentkontrakt med Olje— og energidepartementet. Hun mottar opp mot en halv million i året for å jobbe en dag i uken. Men tilbud fra andre leverandører ble ikke innhentet i ansettelsesprosessen, og departementet innrømmer onsdag lovbrudd.

– Vi tar fullt ut ansvar for en situasjon som jeg mener er dårlig saksbehandling, sier statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt til Dagens Næringsliv.

Det har blitt spekulert i om ansettelsen er en vennetjeneste. Statsråd Åslaug Haga og Eli Arnstad er partifeller, men Haga har forsikret at de ikke har privat kontakt.

I et svar fra departementet til Dagens Næringsliv innrømmer de å ha brutt loven på følgende punkter: Anbudsprotokollen er ikke ført. Vurderingene er ikke skriftlig nedtegnet. Det er ikke innhentet HMS egenerklæring fra Arnstad og det er ikke innhentet skatteattest fra Arnstad.

Kontrakten skal nå vurderes juridisk.

– Vi har ingen grunn til å tro at manglene vil få noen betydning for kontraktens gyldighet, skriver kommunikasjonssjef Stein Hernes i svaret.

FIKK GULLJOBB: Eli Arnstad og statsråd Åslaug Haga (bildet) er partifeller. Nå innrømmer departementet lovbrudd ved ansettelsen av Arnstad.
Scanpix