Partiledelsen jobbet hele natten og klarte også å bli enige om et kompromiss, men landsmøtet overrasket alle under behandlingen i formiddag.

Rogaland Ap fremmet sitt årsmøtevedtak om å bruke reservasjonsretten mot EUS nye postdirektiv. Det ble banket igjennom, mot redaksjonskomiteens enstemmige innstilling.

— Dette er helt greit

For første gang siden EØS-avtalen ble innført vil en nå altså bruke reservasjonsretten.

Ap-ledelsen hadde jobbet intenst for å lande et kompromiss, men ble overkjørt av 181 landsmøtedelegater. Selv de ansatte som er organisert i Postkom, var i utgangspunktet fornøyd med kompromissforslaget.

På formiddagen sendte de også ut en pressemelding der forbundsleder Odd Christian Øverland sa at de aksepterte løsningen. Statsminister Jens Stoltenberg understreker at han gjerne skulle sett at resultatet var annerledes.

— Men dette er helt greit, sier Stoltenberg.

- Fraskriver muligheten

Han tror ikke dette vil få konsekvenser for forholdet til EU.

— EU er kjent med at det finnes en reservasjonsrett og er forberedt på at denne retten kan brukes, sier Stoltenberg.

— Dette betyr at landsmøtet fraskriver seg muligheten til å se om vi kunne komme fram til gode løsninger med EU, og at man ikke ønsker å bruke den muligheten, sier statsråd Rigmor Aasrud til NTB.

Lederen av redaksjonskomiteen sier hun er lei seg for at komiteens enstemmig innstilling ikke ble vedtatt.

— Jeg er lei meg for at vi ikke har lykkes. Vi mente vi hadde kommet fram til en god løsning, sier Aasrud.

Konsekvensene

Knut Almestad kjenner EØS-avtalen meget godt. Juristen, som i dag er pensjonist, jobbet ved ambassaden i Brussel 1981–87 og ledet EFTAs overvåkningsorgan for EØS i åtte år.

Han sier Arbeiderpartiets vedtak kan få konsekvenser.

— Dersom regjeringen legger ned veto mot det nye postdirektivet, finnes det regler for hvordan en slik situasjon skal håndteres. Et utfall kan være at den markedsadgangen EU nektes i Norge, skal kompenseres, ved at norske firma nektes tilsvarende markedsadgang i EU.

— Kan EØS-avtalen stå i fare?

— Det skal mye til for å heve avtalen.

- Helt utrolig

Steinar Nørstebø har arbeidet 13 år som fulltidstillitsvalgt for postansatte i Hordaland. Han hadde ikke satset penger på at Ap skulle gå inn for å bruke reservasjonsretten i denne saken.

— Dette som nå har skjedd er det viktigste som har skjedd i min tid som tillitsvalgt.

— Hva betyr det?

— At folk i distriktet får opprettholdt et godt posttilbud og at norske postansatte beholder jobben.

— Men Posten kan bli nektet adgang til de EU-landene der de i dag eier selskaper?

— Det bryr meg ikke, og jeg håper det skjer, for dette har Posten tapt mange millio0ner kroner på, sier Nørstebø.

- Kan bli dramatisk

Erik Dale i Europeisk Ungdom ble overrasket da han hørte nyheten fra Arbeiderpartiets landsmøte.

— Dette blir jo spennende. Vi har en teoretisk vetorett, og nå får vi se om den er reell, sier han til bt.no.

— Dette kan blir dramatisk for Norge. Hvis EU ikke godtar dette, blir det startskuddet for en ny EU-debatt. Den hilser vi velkommen, og det tror jeg også Nei til Eu gjør, sier Dale, som forøvrig arbeider i Brussel.