Etter seks år i det norske rettssystemet er dermed samtlige av dommene mot de 13 som er dømt for Nokas-ranet nå rettskraftige, melder TV 2.

— Vi har fått medhold i de anførslene vi hadde, og lagmannsretten har lagt seg på et nivå som er nærmere vårt syn enn tingretten. Nå er det på tide å la denne saken få en avslutning. Hani er fornøyd med utfallet i den forstand at han nå kan se framover, sier Hanis forsvarer, advokat Abdelilah Saeme.

Heller ikke Statsadvokaten ønsket å anke dommen til Høyesterett.

Jusuf Hani var på flukt fra politiet i fem år før han valgte å melde seg. Han ble i tingretten dømt til ni års fengsel før Gulating lagmannsrett reduserte straffen med to og et halvt år 1. juni i år.