PRESS — Redd Barna Ungdom demonstrerte i går sammen med Changemaker utenfor NRK for økt kontroll med norsk våpeneksport. Demonstrasjonen var en reaksjon på at NRK stoppet Erling Borgens dokumentar. - Norge er en stor leverandør av våpen, og eksporten er ikke kontrollert. Våpeneksporten er preget av mye hemmelighold og svært lite åpenhet, sier leder i PRESS - Redd Barna Ungdom, Heidi B. Grande, i en pressemelding.

Erling Borgen dukket opp under demonstrasjonen, og takket for støtten.

REAGERTE: I går demonstrerte medlemmer av Press og Changemaker utenfor NRK. FOTO: PRESS